Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2979 160763760011.12.2020 Rotas 17 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atcelt lēmumu
14-11/2978 160746480009.12.2020 21.12.2020 Saldus 11A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2977 160746480009.12.2020 14.12.2020 Poruka 81 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2976 160746480009.12.2020 23.12.2020 Muižas 12 k-1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2975 160746480009.12.2020 17.12.2020 Kazeņu 8 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2974 160746480009.12.2020 16.12.2020 Grāvju 15 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2973 160746480009.12.2020 Jura Alunāna (Rojas 14) _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2972 160746480009.12.2020 10.12.2020 Lašu 12B _Elektronisko sakaru būves - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2971 160746480009.12.2020 10.12.2020 Alberta Kronenberga, Pārslas, Pētera Beltes, Vaivaru _Elektronisko sakaru būves - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2970 160746480009.12.2020 Viršu 9 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2969 160746480009.12.2020 Viktorijas 16 Viesu izmitināšanas objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2968 160746480009.12.2020 Vijolīšu 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2967 160746480009.12.2020 11.12.2020 Prīmulu 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2966 160746480009.12.2020 Ozolu 5A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2965 160746480009.12.2020 10.12.2020 Kārļa 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2964 160746480009.12.2020 14.12.2020 Jaunā 49 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2963 160746480009.12.2020 Bražas, Bražciems Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2962 160746480009.12.2020 Ogres 7A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2961 160746480009.12.2020 Laipu 13 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2960 160746480009.12.2020 10.12.2020 Kārļa 1 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu