Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2222 156987720001.10.2019 Straumes 1a Pārvaldes objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2221 156987720001.10.2019 Skolas 34-17 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2220 156987720001.10.2019 Muižas 22A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2219 156987720001.10.2019 Konkordijas 8 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2218 156987720001.10.2019 02.10.2019 Dzintaru 3 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2217 156987720001.10.2019 Dzintaru 28-65,66 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2216 156987720001.10.2019 Dzintaru 22 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2215 156987720001.10.2019 07.10.2019 Zemeņu 11 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2214 156987720001.10.2019 Vidus 38 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2213 156987720001.10.2019 Rīgas 3 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Gājēju kustība - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2212 156987720001.10.2019 Raiņa 53 Izglītības pakalpojumu objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2211 156987720001.10.2019 07.10.2019 Lienes 55, 57 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2210 156987720001.10.2019 07.10.2019 Kraukļukalna 2 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2209 156987720001.10.2019 03.10.2019 Jaunā 75B _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2208 156987720001.10.2019 Jāņa Pliekšāna 13 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2207 156987720001.10.2019 Dzintaru 49 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2206 156987720001.10.2019 04.10.2019 Jurģu 8-12 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2205 156987720001.10.2019 04.10.2019 Lienes 6 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2204 156987720001.10.2019 Jomas 79 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2203 156987720001.10.2019 11.10.2019 Vienības 43 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Atļaut veikt būvniecību