Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2825 157679280020.12.2019 Stabu 11, 11A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2824 157679280020.12.2019 27.12.2019 Rudzu 13 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2823 157679280020.12.2019 Olgas 18A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2822 157679280020.12.2019 Mellužu 76 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2821 157679280020.12.2019 Mellužu 37 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/2820 157679280020.12.2019 07.01.2020 Lienes 32 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2819 157679280020.12.2019 23.12.2019 Kaugurciema 66 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2818 157679280020.12.2019 30.12.2019 Jāņa Pliekšāna 82-32 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2817 157679280020.12.2019 27.12.2019 Jāņa Pliekšāna 82-19 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2816 157679280020.12.2019 Grīšļa 2 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/2815 157679280020.12.2019 Dīķu 27 Dzīvojamā ēka un palīgēka - nav definējams
14-11/2814 157679280020.12.2019 Bērzu 18 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2813 157679280020.12.2019 Tūristu 2A _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2812 157679280020.12.2019 23.12.2019 Vāveru 6 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2811 157679280020.12.2019 27.12.2019 Pētera _Lietus kanalizācija - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2810 157679280020.12.2019 Lapotnes _Autoceļi un ielas - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2809 157679280020.12.2019 27.12.2019 Dzirnavu _Tilti, viadukti, ceļu pārvadi - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2808 157679280020.12.2019 06.01.2020 Viestura 6 k-1 Izglītības pakalpojumu objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2807 157679280020.12.2019 23.12.2019 Viestura 25 Tirdzniecības objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2806 157679280020.12.2019 23.12.2019 Lienes 16/18 Tehniska rakstura pakalpojumu objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu