Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/838 158741640021.04.2020 23.04.2020 Dzirnavu _Tilti, viadukti, ceļu pārvadi - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/837 158741640021.04.2020 23.04.2020 Kaugurciems _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/836 158741640021.04.2020 Aizputes 1A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/835 158741640021.04.2020 23.04.2020 Kaugurciems _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-grozīt nosacījumus
14-11/834 158741640021.04.2020 22.04.2020 Rēzeknes pulka 14 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/833 158741640021.04.2020 22.04.2020 Priežu 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/832 158741640021.04.2020 Milteņu 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/831 158741640021.04.2020 Kleistes 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/830 158741640021.04.2020 Ceru 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-atcelt darbību
14-11/829 158741640021.04.2020 27.04.2020 18.līnija 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/828 158741640021.04.2020 21.04.2020 Strēlnieku 64 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt akceptēt
14-11/827 158741640021.04.2020 Medņu 40 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/826 158741640021.04.2020 21.04.2020 Jomas 73 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/825 158741640021.04.2020 21.04.2020 Jomas 70 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/824 158741640021.04.2020 22.04.2020 Birzes 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/823 158741640021.04.2020 21.04.2020 Dzintaru 12 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/822 158741640021.04.2020 21.04.2020 Mellužu 48 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/821 158741640021.04.2020 21.04.2020 Kāpu 72 _Elektronisko sakaru būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/820 158741640021.04.2020 21.04.2020 Kāpu 116 _Elektronisko sakaru būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/819 158741640021.04.2020 21.04.2020 Dzirnavu 46 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Atteikt
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2020
PILSĒTAS KARTE