Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2256 157048200008.10.2019 Aizputes 1A Cits (skat.nosaukumu) - Saskaņot
14-11/2255 157048200008.10.2019 17.10.2019 Rīgas 4 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2254 157048200008.10.2019 17.10.2019 Rīgas 4 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2253 157048200008.10.2019 17.10.2019 Brocēnu 1 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2252 157013640004.10.2019 10.10.2019 Pārslas 29 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2251 157013640004.10.2019 10.10.2019 Avotu 4 Dzīvojamo māju palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/2250 157013640004.10.2019 09.10.2019 Īves 1 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/2249 157013640004.10.2019 07.10.2019 Sēravotu, Emīla Dārziņa 28 _Autoceļi un ielas - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2248 157013640004.10.2019 Zigfrīda Meierovica 31 Darījumu objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2247 157013640004.10.2019 24.10.2019 Lienes 55 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2246 157013640004.10.2019 09.10.2019 Bulduru 38 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2245 157013640004.10.2019 07.10.2019 Kalnciema 15 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2244 157013640004.10.2019 07.10.2019 Smilšu 7 k.2 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2243 157013640004.10.2019 07.10.2019 Smilšu 7 k.2 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2242 157013640004.10.2019 07.10.2019 Dāvja 84A _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2241 157013640004.10.2019 Strēlnieku 58 k-4 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2240 157013640004.10.2019 Krūkļu 2 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2239 157013640004.10.2019 15.10.2019 Kāpu 32 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2238 157013640004.10.2019 08.10.2019 Imantas 7 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2237 157013640004.10.2019 Vikingu 8 Nedzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi