Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/11 157800240003.01.2020 13.01.2020 Mežmalas 3 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/10 157800240003.01.2020 14.01.2020 Kaugurciema 20 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt
14-11/1 157800240003.01.2020 Madonas 7 Cits (skat.nosaukumu) - Akceptēt
14-11/2840 157739760027.12.2019 06.01.2020 Konkordijas 9 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2839 157739760027.12.2019 Kanālu 9-2 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - nav definējams
14-11/2838 157739760027.12.2019 Nometņu 11/13 Tirdzniecības objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2837 157739760027.12.2019 Puķu 88 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2836 157739760027.12.2019 Jomas 25 Sabiedriskās ēdināšanas objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2835 157739760027.12.2019 Valtera 52B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2834 157739760027.12.2019 Konkordijas 9 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2833 157739760027.12.2019 07.01.2020 Jomas 54 Viesu izmitināšanas objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2832 157739760027.12.2019 Kārsas, Raiņa 13 _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2831 157739760027.12.2019 09.01.2020 Bārtas 1A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2830 157679280020.12.2019 27.12.2019 Pūces 8, 10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2829 157679280020.12.2019 06.01.2020 Pārslas 4A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2828 157679280020.12.2019 27.12.2019 Kleistes 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2827 157679280020.12.2019 27.12.2019 Dārzkopības 20 Viesu izmitināšanas objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/2826 157679280020.12.2019 Žubītes 40A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2825 157679280020.12.2019 Stabu 11, 11A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2824 157679280020.12.2019 27.12.2019 Rudzu 13 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri