Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1479 159406920007.07.2020 07.07.2020 Zemeņu 61 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1478 159406920007.07.2020 Vidzemes 2 (Staburaga 7A) Dzīvojamo māju palīgēka - nav definējams
14-11/1477 159406920007.07.2020 Vidzemes 2 (Staburaga 7A) Dzīvojamā māja-Savrupmāja - nav definējams
14-11/1476 159406920007.07.2020 17.07.2020 Puķu 80 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - nav definējams
14-11/1475 159406920007.07.2020 Jūras 36 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izskatīts
14-11/1474 159406920007.07.2020 Meža 139 Cits (skat.nosaukumu) - Akceptēt
14-11/1473 159406920007.07.2020 08.07.2020 Mežsargu 31 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1472 159406920007.07.2020 08.07.2020 Daugavas 15 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Izsniegt
14-11/1471 159372360003.07.2020 07.07.2020 Jaņa Rozentāla 18 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1470 159372360003.07.2020 Vēju 3 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1469 159372360003.07.2020 Turaidas 42 k-2 -3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1468 159372360003.07.2020 03.07.2020 Rizgas Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1467 159372360003.07.2020 08.07.2020 Mellužu 60 k-1 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1466 159372360003.07.2020 Ķemeru 34 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1465 159372360003.07.2020 03.07.2020 Kaugurciema 65 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1464 159372360003.07.2020 Bulduru 121 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt
14-11/1463 159372360003.07.2020 Baltās kāpas 10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1462 159372360003.07.2020 Apiņu 5B Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1461 159372360003.07.2020 4., 5.līnija pludmale Īslaicīgās lietošanas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1460 159372360003.07.2020 Žubītes 43-N/A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE