Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1968 159890760001.09.2020 02.09.2020 Ērgļu 2 Viesu izmitināšanas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1967 159890760001.09.2020 02.09.2020 Asaru prospekts 61 _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1966 159890760001.09.2020 02.09.2020 Pārslas 13A Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1965 159890760001.09.2020 02.09.2020 Pārslas 13A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/1964 159890760001.09.2020 02.09.2020 Mellužu 48 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Saskaņot izmaiņas
14-11/1963 159890760001.09.2020 01.09.2020 Vasaras 65 k-1 _Elektronisko sakaru būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1962 159890760001.09.2020 01.09.2020 Dāvja 50 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1961 159890760001.09.2020 01.09.2020 Rubeņu 100D _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1960 159890760001.09.2020 01.09.2020 Laimdotas 10 _Elektronisko sakaru būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1959 159890760001.09.2020 Tirgoņu 29 Kultūras un izklaides objekts - Atteikt
14-11/1958 159856200028.08.2020 Kanālu 6A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1957 159856200028.08.2020 03.09.2020 Eiženijas 17 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/1956 159856200028.08.2020 04.09.2020 Bulduru 22 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1955 159856200028.08.2020 Apes, Tirzas _Autoceļi un ielas - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1954 159856200028.08.2020 Viktorijas 53 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt
14-11/1953 159856200028.08.2020 01.09.2020 Ventspils 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1952 159856200028.08.2020 31.08.2020 Valtera 31 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1951 159856200028.08.2020 Valmieras 4 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/1950 159856200028.08.2020 Tukuma 32 _Torņi, masti - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1949 159856200028.08.2020 Slokas 101 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu