Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/65 157895280014.01.2020 24.01.2020 Skolas 65A Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/64 157895280014.01.2020 23.01.2020 Siguldas 12 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/63 157895280014.01.2020 24.01.2020 Brīvības 72 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/62 157895280014.01.2020 23.01.2020 Baldones 7A Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/61 157895280014.01.2020 23.01.2020 Baldones 5 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/60 157895280014.01.2020 23.01.2020 Andreja Upīša 12A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/59 157895280014.01.2020 20.01.2020 Rāznas 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/58 157895280014.01.2020 24.01.2020 Bauskas 2A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Uzdot novērst konstatēto bīstamību
14-11/57 157860720010.01.2020 10.01.2020 Jāņa Pliekšāna 96 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/56 157860720010.01.2020 13.01.2020 Dāvja 77 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/55 157860720010.01.2020 14.01.2020 Zemgales 34 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/54 157860720010.01.2020 Vikingu 24B _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/53 157860720010.01.2020 15.01.2020 Vasaras 28A _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/52 157860720010.01.2020 15.01.2020 Puķu 40 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/51 157860720010.01.2020 Baltezera 1A, Strēlnieku 60 k.1 _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/50 157860720010.01.2020 20.01.2020 Tvaikoņu 3A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/49 157860720010.01.2020 20.01.2020 Alfrēda Kalniņa 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/48 157860720010.01.2020 13.01.2020 Jomas 78 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/47 157860720010.01.2020 Skolas 65A-53 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/46 157860720010.01.2020 14.01.2020 Dzintaru 28-15 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu