Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/105 157955760021.01.2020 23.01.2020 Lāčplēša 14 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/99 157921200017.01.2020 Pulkveža Brieža 56 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/98 157921200017.01.2020 Mežsargu 38 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/97 157921200017.01.2020 21.01.2020 Priežu 23B _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/96 157921200017.01.2020 Talsu 31 k-10 dz.5 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/95 157921200017.01.2020 28.01.2020 Raiņa 84/86 k-1 Tirdzniecības objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/94 157921200017.01.2020 21.01.2020 Kuldīgas 21-31 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/93 157921200017.01.2020 28.01.2020 Edinburgas 12-7 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Uzdot veikt ēkas, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehnisko izpēti
14-11/92 157921200017.01.2020 28.01.2020 Edinburgas 12-6 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Uzdot veikt ēkas, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehnisko izpēti
14-11/91 157921200017.01.2020 28.01.2020 Edinburgas 12-5 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Uzdot veikt ēkas, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehnisko izpēti
14-11/90 157921200017.01.2020 28.01.2020 Edinburgas 12-4 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Uzdot veikt ēkas, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehnisko izpēti
14-11/89 157921200017.01.2020 28.01.2020 Edinburgas 12-3 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Uzdot veikt ēkas, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehnisko izpēti
14-11/88 157921200017.01.2020 28.01.2020 Edinburgas 12-2 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Uzdot veikt ēkas, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehnisko izpēti
14-11/87 157921200017.01.2020 28.01.2020 Edinburgas 12 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Uzdot veikt ēkas, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehnisko izpēti
14-11/86 157921200017.01.2020 28.01.2020 Žubītes 17A Dzīvojamo māju palīgēka - Atteikt
14-11/85 157921200017.01.2020 28.01.2020 Viņķu 24 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/84 157921200017.01.2020 28.01.2020 Eglaines 6 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/83 157921200017.01.2020 28.01.2020 Eglaines 17 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - nav definējams
14-11/82 157921200017.01.2020 28.01.2020 Baldones 5 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - nav definējams
14-11/81 157921200017.01.2020 21.01.2020 Viktorijas 16 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Izsniegt