Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2342 157108680015.10.2019 25.10.2019 Kāpu 76 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2341 157108680015.10.2019 18.10.2019 Grāvju 41 Dzīvojamo māju palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/2340 157108680015.10.2019 21.10.2019 Druvu 9 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2339 157108680015.10.2019 Imantas 7 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2338 157108680015.10.2019 21.10.2019 Upmalas 1 Cits (skat.nosaukumu) - Saskaņot izmaiņas
14-11/2337 157108680015.10.2019 21.10.2019 Jaunķemeru ceļš 2 Kūrorta objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2336 157108680015.10.2019 18.10.2019 Turaidas 27A _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2335 157108680015.10.2019 Raiņa 81-54 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2334 157108680015.10.2019 23.10.2019 Mellužu 19-2 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2333 157108680015.10.2019 24.10.2019 Raiņa, Satiksmes _Lietus kanalizācija, autoceļi un ielas - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2332 157108680015.10.2019 Dzintaru 4 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2331 157108680015.10.2019 21.10.2019 Edinburgas 87 k-3 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2330 157108680015.10.2019 21.10.2019 Bažciems 0112 dārziņš Nr. 105 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2329 157108680015.10.2019 21.10.2019 Bažciems 0112 dārziņš Nr. 281 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2328 157108680015.10.2019 23.10.2019 Tukuma 2B _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2327 157108680015.10.2019 18.10.2019 Kapteiņa Zolta 120 Cits (skat.nosaukumu) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2326 157108680015.10.2019 18.10.2019 Kapteiņa Zolta 120 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2325 157108680015.10.2019 18.10.2019 Zemgales 52 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/2324 157108680015.10.2019 18.10.2019 Skolas 13 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/2323 157108680015.10.2019 28.10.2019 Meža 62 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību