Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1268 155959560004.06.2019 Gulbju 32A _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1025 155683080003.05.2019 08.05.2019 Daugavpils 28 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1024 155683080003.05.2019 Žubītes 10 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1023 155683080003.05.2019 Pulkveža Brieža 20 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1022 155683080003.05.2019 08.05.2019 Lēdurgas 27a Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1021 155683080003.05.2019 Kāpu 57 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1020 155683080003.05.2019 Grāvju 63 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1019 155683080003.05.2019 Egļu 8 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/1018 155683080003.05.2019 Dundagas 5 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1017 155683080003.05.2019 Daugavpils 28 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1016 155683080003.05.2019 Bārtas 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1015 155683080003.05.2019 Draudzības-Murdu Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1014 155683080003.05.2019 Rūjienas/Mālpils _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1013 155683080003.05.2019 3./4.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1012 155683080003.05.2019 Alūksnes/Āraišu _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1011 155683080003.05.2019 07.05.2019 Rožu, Zaru _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1010 155683080003.05.2019 Jomas 57, 59 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1009 155683080003.05.2019 03.05.2019 Mežmalas 21 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1008 155683080003.05.2019 07.05.2019 Riekstu 7A _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1007 155683080003.05.2019 08.05.2019 Dzirnavu 90 Īslaicīgās lietošanas būves - Izsniegt