Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/910 158802120028.04.2020 08.05.2020 Pūpolu 1A _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/909 158802120028.04.2020 Kāpu 72 _Elektronisko sakaru būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/908 158802120028.04.2020 Kāpu 116 _Elektronisko sakaru būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/907 158802120028.04.2020 Bulduru 70-2 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/906 158802120028.04.2020 29.04.2020 Bulduru 137 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/905 158802120028.04.2020 29.04.2020 Tallinas 42-16 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/904 158802120028.04.2020 29.04.2020 Dubultu 10-77 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/903 158802120028.04.2020 29.04.2020 Bulduru 70-2 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/902 158802120028.04.2020 29.04.2020 Dzintaru 28-57 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/901 158802120028.04.2020 Saules 3 _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/900 158802120028.04.2020 10., 11.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/899 158802120028.04.2020 29.04.2020 Jomas 37 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Saskaņot
14-11/898 158802120028.04.2020 26.05.2020 Riekstu 18 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Izsniegt
14-11/897 158802120028.04.2020 05.05.2020 Medņu 40 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/896 158802120028.04.2020 30.04.2020 Kadiķu 25A Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/895 158802120028.04.2020 Zigfrīda Meierovica 31 Pārvaldes objekts - nav definējams
14-11/894 158802120028.04.2020 Vārnukroga 13 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - nav definējams
14-11/893 158802120028.04.2020 Slokas 101 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt akceptēt
14-11/892 158802120028.04.2020 Dzintaru 23 Viesu izmitināšanas objekts - Atteikt akceptēt
14-11/891 158802120028.04.2020 Brīvības 26A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - nav definējams