Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/219 136001520005.02.2013 Ausekļa 2 Apstiprināt
14-11/218 136001520005.02.2013 Bulduru 19 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/217 136001520005.02.2013 Bulduru 17 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/216 136001520005.02.2013 Bulduru 19 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/215 136001520005.02.2013 Bulduru 17 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/214 136001520005.02.2013 Ormaņu ,Jaunā (Jaunā 80) Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/213 136001520005.02.2013 Kauņas 6 Akceptēt
14-11/212 136001520005.02.2013 Rotas 16 Saskaņot
14-11/211 136001520005.02.2013 Ošu 4 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/210 136001520005.02.2013 Bulduru 105 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/209 136001520005.02.2013 Pliekšāna 90-43 Akceptēt
14-11/208 136001520005.02.2013 Spīdolas 8 Izsniegt
14-11/207 136001520005.02.2013 Kolkas 2 Izsniegt
14-11/206 136001520005.02.2013 Vidus 16 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt
14-11/205 136001520005.02.2013 Muižas 11 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt
14-11/204 136001520005.02.2013 Dzintaru 33 Apstiprināt
14-11/203 136001520005.02.2013 Gaujas 2 Apstiprināt
14-11/202 136001520005.02.2013 Kaugurciema 6b Apstiprināt
14-11/201 136001520005.02.2013 Lapotnes 34 Apstiprināt
14-11/200 136001520005.02.2013 Vasaras 7 Apstiprināt