Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/527 158405040013.03.2020 Zigfrīda Meierovica 31 Daudzfunkcionāla ēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/526 158405040013.03.2020 18.03.2020 Viršu 9 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/525 158405040013.03.2020 13.03.2020 Viktorijas 107 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/524 158405040013.03.2020 Ventspils 30A Tirdzniecības objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/523 158405040013.03.2020 Vasaras 41 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/522 158405040013.03.2020 Stendes 18 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/521 158405040013.03.2020 19.03.2020 Rēzeknes pulka 50 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/520 158405040013.03.2020 18.03.2020 Raiņa 104 Sadzīves pakalpojumu objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/519 158405040013.03.2020 Raiņa 104 Sadzīves pakalpojumu objekts - Atcelt lēmumu
14-11/518 158405040013.03.2020 Matrožu 1 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/517 158405040013.03.2020 19.03.2020 Krasta 27 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/516 158405040013.03.2020 18.03.2020 Konkordijas 20 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/515 158405040013.03.2020 24.03.2020 Kauņas 3 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/514 158405040013.03.2020 Grāvju 57 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/513 158405040013.03.2020 Dzirksteles 39 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/512 158405040013.03.2020 Dzintaru 19A Viesu izmitināšanas objekts - BA-grozīt nosacījumus
14-11/511 158405040013.03.2020 Durbes 25 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/510 158405040013.03.2020 Ceriņu 42-18 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/509 158405040013.03.2020 25.03.2020 Ātrā 5-3 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-atteikt izdot, neveikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/508 158405040013.03.2020 13.03.2020 Parka, Baznīcas _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu