Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2210 160098120025.09.2020 28.09.2020 Viktorijas 16 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2209 160098120025.09.2020 Skolas 13 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2208 160098120025.09.2020 Rūpniecības 1 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2207 160098120025.09.2020 Medņu 102 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2206 160098120025.09.2020 25.09.2020 Majori _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2205 160098120025.09.2020 25.09.2020 Majori (Jomas 35) _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2204 160098120025.09.2020 25.09.2020 Dzintari _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2203 160098120025.09.2020 06.10.2020 Dzintaru 64 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Uzdot veikt ēkas, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehnisko izpēti
14-11/2202 160098120025.09.2020 Baltās kāpas 10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izskatīts
14-11/2201 160098120025.09.2020 Skolas 30-122 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2200 160098120025.09.2020 25.09.2020 Skolas 4A Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/2199 160098120025.09.2020 Tirgoņu 6 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2198 160098120025.09.2020 25.09.2020 Vikingu 8 Nedzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2197 160098120025.09.2020 06.10.2020 Viktorijas 15 - 2 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2196 160098120025.09.2020 06.10.2020 Dzimtenes 6A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2195 160098120025.09.2020 Bulduru 137 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2194 160098120025.09.2020 25.09.2020 Vidus 16 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2248 160132680029.09.2020 Vikingu 80 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2247 160132680029.09.2020 30.09.2020 Viestura 27-3 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2246 160132680029.09.2020 Vidus 22 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu