Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1717 159648840004.08.2020 Dzintaru 48-11 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1716 159648840004.08.2020 04.08.2020 Dzintaru 48-11 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1715 159648840004.08.2020 Vidzemes 8A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1714 159648840004.08.2020 04.08.2020 Kārklu 5 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1713 159648840004.08.2020 Kāpu 108 k-1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1712 159648840004.08.2020 Jāņa Pliekšāna 82-28 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1711 159648840004.08.2020 Cēsu 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1710 159648840004.08.2020 04.08.2020 Viestura 6 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1709 159648840004.08.2020 Andreja _Autoceļi un ielas - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1708 159648840004.08.2020 Ezeru 19 Cits (skat.nosaukumu) - Saskaņot
14-11/1707 159648840004.08.2020 13.08.2020 Tirzas 11 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1706 159648840004.08.2020 13.08.2020 Dzirksteles 23 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1743 159674760007.08.2020 12.08.2020 Strēlnieku 62 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1742 159674760007.08.2020 10.08.2020 Robežu 30 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1741 159674760007.08.2020 Noliktavas 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1740 159674760007.08.2020 Kārsas 23A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/1739 159674760007.08.2020 Kalsnavas 2 Viesu izmitināšanas objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1738 159674760007.08.2020 07.08.2020 Gulbju 71B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1737 159674760007.08.2020 Dzintaru 12 Viesu izmitināšanas objekts - BA-pagarināt termiņu
14-11/1736 159674760007.08.2020 12.08.2020 Brīvības 32 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi