Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1618 159527880021.07.2020 Garkalnes 1A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1617 159527880021.07.2020 22.07.2020 Bērzu 6 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1616 159527880021.07.2020 4.līnija 13 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1615 159527880021.07.2020 21.07.2020 Viktorijas 16 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1614 159527880021.07.2020 Rīgas 37 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1613 159527880021.07.2020 Daugavpils, Jēkabpils, Kārsas, Kuteru, Leona Paegles, Valkas, Zivju _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1612 159527880021.07.2020 Nometņu 9-73 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1611 159527880021.07.2020 Tallinas 40-20 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1610 159527880021.07.2020 Dzintaru 48 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1609 159527880021.07.2020 21.07.2020 Dzintaru 48 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1608 159527880021.07.2020 21.07.2020 Edinburgas 51 Cits (skat.nosaukumu) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1607 159527880021.07.2020 21.07.2020 Tallinas 40-20 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1606 159527880021.07.2020 Valmieras 8 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1605 159527880021.07.2020 Artilērijas 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1604 159527880021.07.2020 Bērzu 7A Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1603 159527880021.07.2020 31.07.2020 Kāpu 116 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1602 159527880021.07.2020 Jasmīnu 14 Cits (skat.nosaukumu) - Saskaņot
14-11/1601 159527880021.07.2020 Brīvības 50 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/1645 159553800024.07.2020 03.08.2020 Ģertrūdes 28 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/1644 159553800024.07.2020 Dzintaru 23 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Saskaņot izmaiņas