Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1583 159493320017.07.2020 Jaņa Rozentāla 18 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1582 159493320017.07.2020 Dundagas 13A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1581 159493320017.07.2020 22.07.2020 Baložu 4a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1580 159493320017.07.2020 Zemeņu 29A _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1579 159493320017.07.2020 Zalkšu 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/1578 159493320017.07.2020 17.07.2020 Kāpu 58A Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1577 159493320017.07.2020 17.07.2020 Kāpu 58A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/1576 159493320017.07.2020 28.07.2020 Dubultu 104 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1575 159493320017.07.2020 Tērbatas 36-68 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1574 159493320017.07.2020 17.07.2020 Tērbatas 36-68 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1573 159493320017.07.2020 17.07.2020 Asaru 57-22 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1572 159493320017.07.2020 17.07.2020 Dzintaru 21-8,9 Daudzfunkcionāla ēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1571 159493320017.07.2020 17.07.2020 Rēzeknes pulka 26-8 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1625 159527880021.07.2020 23.07.2020 Rūpniecības 13 k-4 Sporta un atpūtas objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/1624 159527880021.07.2020 Emīla Dārziņa 17 _Autoceļi un ielas - Saskaņot izmaiņas
14-11/1623 159527880021.07.2020 Pūres 10 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1622 159527880021.07.2020 Mellužu 24 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/1621 159527880021.07.2020 Kandavas 28/30 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1620 159527880021.07.2020 Jomas 39A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1619 159527880021.07.2020 Grīvas 11A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu