Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1548 159467400014.07.2020 Dzelmes 3 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1547 159467400014.07.2020 Mūzikas, Kāpu _Autoceļi un ielas - Atteikt
14-11/1546 159467400014.07.2020 Dubultu 10-77 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1600 159493320017.07.2020 30.07.2020 Vikingu 24A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1599 159493320017.07.2020 23.07.2020 Slokas 73A Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/1598 159493320017.07.2020 22.07.2020 Rubeņu 17A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1597 159493320017.07.2020 20.07.2020 Rītupes 13A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1596 159493320017.07.2020 22.07.2020 Dzelzceļa 36A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1595 159493320017.07.2020 21.07.2020 Dundagas 5 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/1594 159493320017.07.2020 Mūzikas, Mellužu 8 _Autoceļi un ielas - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1593 159493320017.07.2020 Majori, Vaivari _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1592 159493320017.07.2020 Žubītes 55 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/1591 159493320017.07.2020 Vidzemes 15 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1590 159493320017.07.2020 Valkas 6 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1589 159493320017.07.2020 Rubeņu 17A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1588 159493320017.07.2020 24.07.2020 Pilsoņu 29, k2 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1587 159493320017.07.2020 Otīlijas 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1586 159493320017.07.2020 31.07.2020 Kaugurciema 46-1 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1585 159493320017.07.2020 Kaugurciema 23 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1584 159493320017.07.2020 22.07.2020 Jomas 39A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi