Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1523 159432840010.07.2020 Nometņu 12-4 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1522 159432840010.07.2020 10.07.2020 Aizputes 1A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1521 159432840010.07.2020 10.07.2020 Ventspils 43A _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1520 159432840010.07.2020 22.07.2020 Krišjāņa Barona 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1519 159432840010.07.2020 22.07.2020 Kalēju 23A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1518 159432840010.07.2020 21.07.2020 Kalēju 23 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1517 159432840010.07.2020 21.07.2020 Cīruļu 119 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1516 159432840010.07.2020 21.07.2020 Baložu 4A Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1515 159432840010.07.2020 Rubeņu 90 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - nav definējams
14-11/1514 159432840010.07.2020 10.07.2020 Valtera 15 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1513 159432840010.07.2020 10.07.2020 Valtera 15 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1512 159432840010.07.2020 10.07.2020 Valtera 15 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1511 159432840010.07.2020 10.07.2020 Valtera 15 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1510 159432840010.07.2020 10.07.2020 Valtera 15 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1509 159432840010.07.2020 10.07.2020 Valtera 15 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1508 159432840010.07.2020 10.07.2020 Valtera 15 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1507 159432840010.07.2020 10.07.2020 Stūrmaņu 5A Dzīvojamā ēka un palīgēka - Izsniegt
14-11/1506 159432840010.07.2020 10.07.2020 Kāpu 108 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1570 159467400014.07.2020 20.07.2020 Tukuma 32 _Torņi, masti - Saskaņot izmaiņas
14-11/1569 159467400014.07.2020 17.07.2020 Konkordijas 27 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas