Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1543 159432840010.07.2020 Sūnu 7B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1542 159432840010.07.2020 Pārslas 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1541 159432840010.07.2020 Eiženijas 5 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pārreģistrēt
14-11/1540 159432840010.07.2020 10.07.2020 Dzintaru 44 Viesu izmitināšanas objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1539 159432840010.07.2020 18.linija 1 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1538 159432840010.07.2020 10.07.2020 Ventspils 42A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1537 159432840010.07.2020 Valkas _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1536 159432840010.07.2020 Ķemeri 6403 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1535 159432840010.07.2020 10.07.2020 Kauņas 20 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1534 159432840010.07.2020 Kauguri _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1533 159432840010.07.2020 10.07.2020 Cīruļu 35 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1532 159432840010.07.2020 Bulduru 52 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1531 159432840010.07.2020 10.07.2020 Brīvības 50 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1530 159432840010.07.2020 Bažciems 0112 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1529 159432840010.07.2020 Asari _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1528 159432840010.07.2020 10.07.2020 Talsu 31 k-9 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1527 159432840010.07.2020 10.07.2020 Artilērijas 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1526 159432840010.07.2020 Raiņa 118 Izglītības pakalpojumu objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1525 159432840010.07.2020 10.07.2020 Nometņu 9-73 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1524 159432840010.07.2020 08.07.2020 Kalsnavas 2 k-1 (3) Viesu izmitināšanas objekts - Saskaņot izmaiņas