Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1443 159372360003.07.2020 14.07.2020 Vilhelma Purvīša 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1442 159372360003.07.2020 13.07.2020 Tukuma 24B Nedzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1441 159372360003.07.2020 14.07.2020 5. un 6.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1440 159372360003.07.2020 14.07.2020 1905.gada 26 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1505 159406920007.07.2020 10.07.2020 Valtera 52A Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1504 159406920007.07.2020 21.07.2020 Upmalas 1A Veselības aprūpes objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/1503 159406920007.07.2020 10.07.2020 Dzirnavu 85A Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/1502 159406920007.07.2020 Vilhelma Purvīša 25 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1501 159406920007.07.2020 Vikingu 30 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1500 159406920007.07.2020 08.07.2020 Vidus 16 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1499 159406920007.07.2020 10.07.2020 Pūres 10 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1498 159406920007.07.2020 Pils 5 Viesu izmitināšanas objekts - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1497 159406920007.07.2020 Mežsargu 43 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1496 159406920007.07.2020 Krišjāņa Barona 26 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1495 159406920007.07.2020 Krišjāņa Barona 26 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1494 159406920007.07.2020 07.07.2020 Brikšķu 6 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1493 159406920007.07.2020 Augļu 10 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1492 159406920007.07.2020 Lašu 5-73 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1491 159406920007.07.2020 08.07.2020 Kalsnavas 2 k-1 (2) Viesu izmitināšanas objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/1490 159406920007.07.2020 08.07.2020 Kalsnavas 2 k-1 (1) Viesu izmitināšanas objekts - Saskaņot izmaiņas