Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2596 151207920001.12.2017 Babītes 1D Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/2595 151207920001.12.2017 Bražuciema 11 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/2594 151207920001.12.2017 Zvejas, Promenādes, Ķemeru _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2593 151207920001.12.2017 Tukuma 32 Cits (skat.nosaukumu) - Akceptēt
14-11/2592 151207920001.12.2017 Brīvības 72 _Žogi un citi elementi - Atjaunot iepriekšējo stāvokli
14-11/1726 150153480001.08.2017 Ērgļu 2 Viesu izmitināšanas objekts - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1725 150153480001.08.2017 Kalēju 8A k-1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/1724 150153480001.08.2017 Durbes 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1723 150153480001.08.2017 Ventspils 42 A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1722 150153480001.08.2017 Spilves 11-9 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1721 150153480001.08.2017 Dubultu 47 k-2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1720 150153480001.08.2017 Dubultu 47 k-2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/1719 150153480001.08.2017 Daugavas 30 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1718 150153480001.08.2017 Bulduru 84 Dzīvojamo māju palīgēka - Atcelt lēmumu
14-11/1717 150153480001.08.2017 Otīlijas 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1716 150153480001.08.2017 Bulduru 15-6 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-pagarināt termiņu
14-11/1715 150153480001.08.2017 Kviešu 15 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1714 150153480001.08.2017 Raiņa 116 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1713 150153480001.08.2017 04.08.2017 Ventspils 70 Tehniska rakstura pakalpojumu objekts - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1712 150153480001.08.2017 07.08.2017 Steķu 1 Sabiedriskās ēdināšanas objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri