Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2712 160513200012.11.2020 Madonas 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atcelt lēmumu
14-11/2711 160513200012.11.2020 Ernesta 10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izskatīts
14-11/2710 160513200012.11.2020 13.11.2020 Ziedoņa 3 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2709 160513200012.11.2020 13.11.2020 Turaidas 84 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2708 160513200012.11.2020 Madonas 3 _Žogi un citi elementi - Atteikt
14-11/2707 160513200012.11.2020 13.11.2020 Zvārtas, Draudzības Īslaicīgās lietošanas būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2706 160513200012.11.2020 13.11.2020 Tīklu Īslaicīgās lietošanas būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2705 160513200012.11.2020 13.11.2020 Kļavu 1A Īslaicīgās lietošanas būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2704 160513200012.11.2020 19.11.2020 Pilsoņu 9 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2703 160513200012.11.2020 13.11.2020 Slokas 63 k1-70 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2702 160513200012.11.2020 24.11.2020 Graudu 4E Dzīvojamo māju palīgēka - Atteikt
14-11/2701 160513200012.11.2020 24.11.2020 Eglaines 3 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2700 160495920010.11.2020 Upmalas _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2699 160495920010.11.2020 Pumpuri, Jaundubulti, Majori, Bulduri _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2698 160495920010.11.2020 11.11.2020 Ozolu _Gāzes apgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2697 160495920010.11.2020 Omnibusa, Pļavu, Saldus, Vendu, Burtnieku, Zvejnieku, Lielais _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2696 160495920010.11.2020 Bražciems, Priedaine _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2695 160495920010.11.2020 Babītes _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2694 160495920010.11.2020 Vikingu 6 Sporta un atpūtas objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2693 160495920010.11.2020 Tukuma 10 Izglītības pakalpojumu objekts - BA-grozīt nosacījumus