Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/165 158016240028.01.2020 Kuģu 12-2 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/164 158016240028.01.2020 Lauku 35-124 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/163 158016240028.01.2020 04.02.2020 Ventspils 42A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/162 158016240028.01.2020 06.02.2020 Viļņu 3 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/161 158016240028.01.2020 Viestura 11 Dzīvojamo māju palīgēka - Atjaunot iepriekšējo stāvokli
14-11/160 157981680024.01.2020 30.01.2020 Bebru (Vikingu 24B) _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/159 157981680024.01.2020 30.01.2020 Sloka 7118, 7130, 7131, 7133, 7141, 7142 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/158 157981680024.01.2020 Lašu _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/157 157981680024.01.2020 Turaidas 40 lit.2 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/156 157981680024.01.2020 Rubeņu 37 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/155 157981680024.01.2020 Rubeņu 35B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/154 157981680024.01.2020 29.01.2020 Putnu 10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/153 157981680024.01.2020 Niedru 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/152 157981680024.01.2020 30.01.2020 Muižas 7 Kultūras un izklaides objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/151 157981680024.01.2020 Līvu 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/150 157981680024.01.2020 Kārsas 35 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/149 157981680024.01.2020 Jāņa Pliekšāna 82-19 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/148 157981680024.01.2020 30.01.2020 Edinburgas 33A Viesu izmitināšanas objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/147 157981680024.01.2020 Nometņu 24 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/146 157981680024.01.2020 30.01.2020 Kanālu 37B Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu