Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/345 158197680018.02.2020 Irbju 57 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/344 158197680018.02.2020 Rucavas 1 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/343 158197680018.02.2020 Edinburgas 41A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt
14-11/342 158197680018.02.2020 Pūres 10 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/341 158197680018.02.2020 Tukuma 21 Darījumu objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/340 158197680018.02.2020 Zemeņu 29A Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/339 158197680018.02.2020 Mellužu 58 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/338 158197680018.02.2020 Ernesta 8 k-3 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/337 158197680018.02.2020 Rubeņu 11 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/336 158197680018.02.2020 Aveņu 24 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/335 158197680018.02.2020 Rīgas 26 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Saskaņot izmaiņas
14-11/334 158197680018.02.2020 Birzes 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - nav definējams
14-11/333 158197680018.02.2020 Engures 3 Tirdzniecības objekts - nav definējams
14-11/332 158197680018.02.2020 Slokas 36-12 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/331 158197680018.02.2020 Vasaras 28A Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/330 158197680018.02.2020 Dzintaru 48 - 19 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/329 158197680018.02.2020 Edinburgas 12-4 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/328 158197680018.02.2020 Turaidas 14 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/327 158197680018.02.2020 Lauku 25 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/326 158197680018.02.2020 Zemgales 34 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi