Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2224 160098120025.09.2020 Stendes 18 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/2223 160098120025.09.2020 Slokas 88 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/2222 160098120025.09.2020 Ķemeri, Tukuma 32A, Tukuma 32, Tūristu 1, Emīla Dārziņa 15A, Tukuma, Glēznotāja Miervalža Ķemera, Katedrāles _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Saskaņot izmaiņas
14-11/2221 160098120025.09.2020 Zemgales 52A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2220 160098120025.09.2020 Viktorijas 15-2 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2219 160098120025.09.2020 Stendes 18 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2218 160098120025.09.2020 Pūces 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2217 160098120025.09.2020 Nīcas 2B Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/2216 160098120025.09.2020 Kalēju 3 Viesu izmitināšanas objekts - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2215 160098120025.09.2020 Dzirnavu 36/38 Sociālo pakalpojumu objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2214 160098120025.09.2020 Cīruļu 61 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/2213 160098120025.09.2020 Brīvības 28 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/2212 160098120025.09.2020 Aizupes 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2211 160098120025.09.2020 Žubites 47 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2210 160098120025.09.2020 Viktorijas 16 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2209 160098120025.09.2020 Skolas 13 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2208 160098120025.09.2020 Rūpniecības 1 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2207 160098120025.09.2020 Medņu 102 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2206 160098120025.09.2020 Majoru skvērs _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2205 160098120025.09.2020 Majori _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu