Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1705 159614280031.07.2020 Gaujas 1 _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1704 159614280031.07.2020 Gaujas 1 _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1703 159614280031.07.2020 Rīgas 28 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1702 159614280031.07.2020 Ķemeru 60 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1701 159614280031.07.2020 Kauņas 3 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1700 159614280031.07.2020 Jurģu 7A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/1699 159614280031.07.2020 Ilūkstes 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/1698 159614280031.07.2020 Edinburgas 45 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1697 159614280031.07.2020 Kāpu 108 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1696 159614280031.07.2020 Pulkveža Brieža 3336, Pulkveža Brieža 3224, Pulkveža Brieža 3225, Friča Brīvzemnieka 0012, Paegļu 0052 Cits (skat.nosaukumu) - Saskaņot
14-11/1695 159614280031.07.2020 Meža 139 Cits (skat.nosaukumu) - Saskaņot
14-11/1694 159614280031.07.2020 Loču 1760 Cits (skat.nosaukumu) - Saskaņot
14-11/1693 159614280031.07.2020 Brīvības 0137, Brīvības 0136, Brīvības 0142, Brīvības 3728, Mārkalnes 3818, Krāslavas 3007 Cits (skat.nosaukumu) - Saskaņot
14-11/1692 159614280031.07.2020 31.07.2020 Brīvības 80 Veselības aprūpes objekts - Izsniegt
14-11/1691 159614280031.07.2020 Melitas 14 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1690 159614280031.07.2020 Robežu 14 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1689 159614280031.07.2020 Prīmulu 12 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1688 159614280031.07.2020 Piestātnes 18 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1687 159614280031.07.2020 Kalēju 3 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1686 159614280031.07.2020 Gulbju 71A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE