Lēmuma datums 06.09.2019
Lēmuma numurs 14-11/1997
Objekta adrese 36.līnija 1202
Lēmums _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
Kadastrs 1300 002 1202
Lēmuma tips Paskaidrojuma raksts ēkām
Darbības veids Novietošana