Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1198 159104520002.06.2020 Kleistes 16 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1197 159104520002.06.2020 Priežu 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1196 159104520002.06.2020 Rotas 24 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1195 159104520002.06.2020 Zemeņu 41 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1194 159104520002.06.2020 18.līnija 3/3a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1193 159104520002.06.2020 Pļaviņu 42 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1192 159104520002.06.2020 Puķu 40 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1191 159104520002.06.2020 Vikingu 30 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1190 159104520002.06.2020 Rēzeknes pulka 20 k-1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1189 159104520002.06.2020 Zemeņu 41 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1188 159104520002.06.2020 Kurzemes 2A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1187 159104520002.06.2020 Vienības 26 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atteikt saskaņot
14-11/1186 159104520002.06.2020 Rubeņu 35B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1185 159104520002.06.2020 Dāvja 47a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1184 159104520002.06.2020 Robežu 26 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1183 159104520002.06.2020 Rīgas 8 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1182 159104520002.06.2020 Rīgas 8 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1181 159104520002.06.2020 Leona Paegles 52 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1180 159104520002.06.2020 Kolkas 3A Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1179 159104520002.06.2020 Skolas _Gājēju ietves, veloceliņi - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2020
PILSĒTAS KARTE