Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/613 149064840028.03.2017 Dubultu 115 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/612 149064840028.03.2017 Viestura 53 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/611 149064840028.03.2017 Jāņa Pliekšāna 21 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/610 149064840028.03.2017 Zemgales 24A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/609 149064840028.03.2017 Valtera 40 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/608 149064840028.03.2017 Dārzkopības 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/607 149064840028.03.2017 Kāpu 131 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/606 149064840028.03.2017 Vikingu iela 35 Kultūras un izklaides objekts - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/605 149064840028.03.2017 Ezeru 23 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/604 149064840028.03.2017 Ernesta Birznieka-Upīša 19 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/603 149064840028.03.2017 Bažciems 0112 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/602 149064840028.03.2017 Bažciems 0112 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/601 149064840028.03.2017 Bažciems 0112 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/600 149064840028.03.2017 Bažciems 0112 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/599 149064840028.03.2017 Bažciems 0112 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/598 149064840028.03.2017 Bažciems 0112 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/597 149064840028.03.2017 Bulduru 130 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/596 149064840028.03.2017 Rūdolfa Blaumaņa 15b _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/595 149064840028.03.2017 Burtnieku 24 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/594 149064840028.03.2017 Vakara 12/14 _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi