Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/323 158163120014.02.2020 17.02.2020 Kleistes 14 k-2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/322 158163120014.02.2020 Kaugurciema 51 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt saskaņot
14-11/321 158163120014.02.2020 Kazeņu 4 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/320 158163120014.02.2020 Kolkas 3 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/319 158163120014.02.2020 Kolkas 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/318 158163120014.02.2020 Vārnukroga 13 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/317 158163120014.02.2020 Līvu 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/316 158163120014.02.2020 Dārzkopības 20 Viesu izmitināšanas objekts - BA-pagarināt termiņu
14-11/315 158163120014.02.2020 Kleistes 12, k3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/314 158163120014.02.2020 Kleistes 10 k-4 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/313 158163120014.02.2020 Kleistes 10 k-3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/312 158163120014.02.2020 Kleistes 8 k-1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/311 158163120014.02.2020 Ģertrūdes 14 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/310 158163120014.02.2020 Dzelzceļa 18 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/309 158163120014.02.2020 17.02.2020 Pilsoņu 23 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/308 158163120014.02.2020 Dzintaru 26-21, 22, 23 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/307 158163120014.02.2020 Nometņu 14-11 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/306 158163120014.02.2020 Engures 5-147 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/305 158163120014.02.2020 14.02.2020 Engures 5-18 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/304 158137200011.02.2020 14.02.2020 Pūpolu 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas