Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1437 156106440021.06.2019 Kadiķu 8 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/1436 156106440021.06.2019 Eiženijas 10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1435 156106440021.06.2019 20.līnija 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1434 156106440021.06.2019 Ernesta 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1433 156106440021.06.2019 20.līnija 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-atcelt darbību
14-11/1432 156106440021.06.2019 Kanālu 29 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1431 156106440021.06.2019 Asaru 19 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1430 156106440021.06.2019 Jāņa Pliekšāna 82 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1429 156106440021.06.2019 Līvu 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1428 156106440021.06.2019 Prīmulu 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1427 156106440021.06.2019 Siguldas 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt akceptēt
14-11/1426 156106440021.06.2019 Jasmīnu 8-23 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1425 156106440021.06.2019 Viestura 17-3 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1424 156106440021.06.2019 Jomas 24A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1423 156106440021.06.2019 Jāņa Pliekšāna 88-29 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1422 156106440021.06.2019 Talsu 31 k-8-16 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1421 156106440021.06.2019 Engures 5-72 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1420 156106440021.06.2019 Lašu 5-40 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Saskaņot izmaiņas
14-11/1419 156106440021.06.2019 Piekrastes 7A _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1418 156106440021.06.2019 Raiņa 53 Cits (skat.nosaukumu) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2019
PILSĒTAS KARTE