Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1743 159674760007.08.2020 Strēlnieku 62 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1742 159674760007.08.2020 Robežu 30 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1741 159674760007.08.2020 Noliktavas 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1740 159674760007.08.2020 Kārsas 23A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/1739 159674760007.08.2020 Kalsnavas 2 Viesu izmitināšanas objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1738 159674760007.08.2020 Gulbju 71B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1737 159674760007.08.2020 Dzintaru 12 Viesu izmitināšanas objekts - BA-pagarināt termiņu
14-11/1736 159674760007.08.2020 Brīvības 32 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1735 159674760007.08.2020 Ventspils 13 _Autoceļi un ielas - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1734 159674760007.08.2020 Mežsargu 26A _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1733 159674760007.08.2020 Grīvas 7A _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1732 159674760007.08.2020 Zemeņu 61 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1731 159674760007.08.2020 Pūpolu 1A _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1730 159674760007.08.2020 Pūpolu 1A _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - nav definējams
14-11/1729 159674760007.08.2020 Vēžu 4 k-1 Ražošanas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1728 159674760007.08.2020 Rēzeknes pulka 17-5 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Saskaņot izmaiņas
14-11/1727 159674760007.08.2020 Meža 97 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt akceptēt
14-11/1726 159674760007.08.2020 Jūras 33 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1725 159674760007.08.2020 Vārpu 8 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1724 159674760007.08.2020 Teātra 13 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE