Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/999 161886600020.04.2021 Jūrkalnes 31A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/998 161886600020.04.2021 Juglas 1 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/997 161886600020.04.2021 Gulbju 71B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/996 161886600020.04.2021 21.04.2021 Dzilnas 10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/995 161886600020.04.2021 Brīvības 20 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/994 161886600020.04.2021 21.04.2021 Bērzu 8A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/993 161886600020.04.2021 21.04.2021 Āraišu 5 Viesu izmitināšanas objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/992 161886600020.04.2021 Alejas 17 Viesu izmitināšanas objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/991 161886600020.04.2021 Aglonas 2 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/990 161886600020.04.2021 21.04.2021 9., 8.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/989 161886600020.04.2021 21.04.2021 Jomas 73 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/988 161886600020.04.2021 21.04.2021 Baznīcas, Slokas _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/987 161886600020.04.2021 21.04.2021 8. līnija, Vienības _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/986 161886600020.04.2021 21.04.2021 Jomas 68 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/985 161886600020.04.2021 21.04.2021 Slokas/Ceriņu _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/984 161886600020.04.2021 21.04.2021 Slokas, Ceriņu Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/983 161886600020.04.2021 21.04.2021 Oskara kalpaka 16 k-5 Sporta un atpūtas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/982 161886600020.04.2021 21.04.2021 Upes _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/981 161886600020.04.2021 21.04.2021 Pļaviņu 23 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/980 161886600020.04.2021 21.04.2021 9., 8.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu