Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/345 155018160015.02.2019 Lašu 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/344 155018160015.02.2019 Buļļupes 4 k-1 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/343 155018160015.02.2019 Telšu 47 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/342 155018160015.02.2019 Ūdru 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/341 155018160015.02.2019 Lienes 55 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/340 155018160015.02.2019 Vārpu 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/339 155018160015.02.2019 Babītes 1B _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/338 155018160015.02.2019 Dzelzceļa 20 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/337 155018160015.02.2019 Upes 30 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/336 155018160015.02.2019 4.līnija 13 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/335 155018160015.02.2019 Putu 6 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/334 155018160015.02.2019 Putu 6 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/333 155018160015.02.2019 15.02.2019 Cīruļu _Autoceļi un ielas - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/332 155018160015.02.2019 Piestātnes-Madonas Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/331 155018160015.02.2019 Vētras 1 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/330 155018160015.02.2019 Jomas 90 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/329 155018160015.02.2019 Jomas 90 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/328 155018160015.02.2019 Zigfrīda Meirovica 9-82 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/327 155018160015.02.2019 Engures 6-31 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/326 155018160015.02.2019 Jelgavas 12-4 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu