Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/796 152417160020.04.2018 Brīvibas 28 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/795 152417160020.04.2018 Mazā Nometņu 8 Īslaicīgās lietošanas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/794 152417160020.04.2018 Jomas 59 Sporta un atpūtas objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/793 152417160020.04.2018 Undīnes 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/792 152417160020.04.2018 Bolderājas 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/791 152417160020.04.2018 Upes 26 k-3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/790 152417160020.04.2018 Zemgales 54 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/789 152417160020.04.2018 Staburaga 5B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/788 152417160020.04.2018 Jūrkalnes 31A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/787 152417160020.04.2018 Vāveru 5 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/786 152417160020.04.2018 Ventspils 32a Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/785 152417160020.04.2018 Raiņa 118 Izglītības pakalpojumu objekts - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/784 152417160020.04.2018 Jomas 57 Darījumu objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/783 152417160020.04.2018 Kalnu 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/782 152417160020.04.2018 23.04.2018 Medņu 55 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/781 152417160020.04.2018 Briežu 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/780 152417160020.04.2018 Irbju 18 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/779 152417160020.04.2018 Robežu 21A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/778 152417160020.04.2018 Viktorijas/Konkordijas _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/777 152417160020.04.2018 Kanālu 27 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu