Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2820 151441200028.12.2017 Bažciems 0112 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2819 151441200028.12.2017 Mellužu _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2818 151441200028.12.2017 Leona Paegles, Hercoga Jēkaba _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2817 151441200028.12.2017 02.01.2018 Tālivalža; Kāpu _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2816 151441200028.12.2017 29.12.2017 Dubulti, Jaundubulti, Pumpuri _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2815 151441200028.12.2017 29.12.2017 Druvciems _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2814 151441200028.12.2017 Piestātenes 9 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2813 151441200028.12.2017 Valtera 65 k-1 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2812 151441200028.12.2017 Mellužu 44 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2811 151441200028.12.2017 Gulbju 36 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2810 151441200028.12.2017 Rendas 13 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2809 151441200028.12.2017 Skolotāju 7 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2808 151441200028.12.2017 Talsu šoseja 56A-4 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2807 151441200028.12.2017 Tirzas 35-30 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2806 151441200028.12.2017 Grīšļa 4 Nedzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2805 151441200028.12.2017 Nomales 4 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2804 151441200028.12.2017 Viestura 11 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2803 151441200028.12.2017 Bulduru 154 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2802 151441200028.12.2017 Rotas 14 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot
14-11/2801 151441200028.12.2017 Zaļā 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2018
PILSĒTAS KARTE