image
Sabiedrības izglītošana vides aizsardzības sekmēšanai

Jūrmalas pilsētas pašvaldība izsludina iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursus un aicina pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai projektu īstenošanai.

Projektu īstenošanas laiks ir līdz 12 mēnešiem no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža; maksimālais iespējamais Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 90 % no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas. Projekti tiks vērtēti atsevišķi katrā kategorijā atbilstoši noteiktajām prioritātēm. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 31. janvāris

image
2016. gadā īstenotie projekti

2017. gadā šajā kategorijā netika īstenots neviens projekts.