Pilsētai ir svarīgi veicināt uzņēmējdarbības attīstību un nepārtrauktu uzņēmējdarbības vides uzlabošanos. Uzņēmējdarbības izaugsmei būtisks nosacījums ir pašvaldības un uzņēmēju sekmīga sadarbība.

 

Lai noskaidrotu uzņēmēju viedokli un aktuālos jautājumus par uzņēmējdarbības veikšanu un uzņēmējdarbības vidi pilsētā, regulāri tiek veiktas Jūrmalā strādājošo uzņēmēju aptaujas. Jūrmalas pilsētas dome savas kompetences ietvaros meklē risinājumus aptaujās identificētajiem problēmjautājumiem, iesaistot Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi.

 

2014.gada decembris

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs "SKDS"

Jūrmalas pilsētā strādājošu uzņēmēju aptauja "Attieksme pret uzņēmējdarbības veikšanu Jūrmalas pilsētā"

2013. gads

SIA “Investīciju Risinājumu Birojs”

Pētījums "Uzņēmējdarbības vide Jūrmalas pilsētā"