Projektu iesniegumu atlases nosaukums 

Statuss

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”

Izsludināts

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi:  

Ministru kabineta 2017.gada 24.oktobra noteikumi Nr.635 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas  efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtās “Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībās” īstenošanas noteikumi.