Nosaukums:Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekts “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, Jūrmalas pašvaldībā 2019.gadā”
Apraksts:

Attēlu rezultāti vaicājumam “latvijas vides aizsardzibas fonds”Attēlu rezultāti vaicājumam “latvijas pasvaldibu savieniba”

Projekta aktivitātes:

  1. Pludmales (24.206 km) sakopšana vasaras sezonā (21 dienu), kas ietver jūras izmešu (aļģu) savākšanu, un jebkura veida sadzīves atkritumu  savākšanu visā pludmales garumā;
  2. Sadzīves atkritumu savākšana pludmales (24.206 km) kārklu zonā, vasaras sezonā (11 dienas).

Projekta rezultātā plānotais ieguvums:

Projekta ietvaros tiks veikta pludmales kopšana (apsaimniekošana) saskaņā ar 2017.gada 12.janvāra Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 3 “Par Jūrmalas pludmales un peldvietu izmantošanu”.

Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

Nodrošināt jūras piekrastes joslas (pludmales) labu kvalitāti Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā posmā no Lielupes ietekas Rīgas jūras līcī līdz Jaunķemeriem.

Periods:No: 01.05.2019
Līdz: 01.10.2019
Finansējuma apmērs:19 032.16 €
Finansējuma avots:

Jūrmalas pilsētas domes kā projekta partnera projekta kopējās izmaksas 19 032,16 EUR, t.sk. attiecināmo izmaksu summa, ko piešķir Latvijas pašvaldību savienība, ir 19 032,16 EUR, kas 100% ir Latvijas vides aizsardzības fonda piešķirtais valsts budžeta finansējums.

Kontaktpersona:Jānis Artemjevs
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67511487
Kontaktpersonas e-pasts: janis.artemjevs@jurmala.lv