Nosaukums:Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības” projekts “Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai”
Apraksts:

Projekta aktivitātes:

1.Pirmajā apmācību posmā (8.-14.aprīlī Jūrmalā, Latvijā) "Ideju laboratorija" tiks sniegts ieskats jeb teorija uzņēmējdarbības uzsākšanai un turpmākai attīstībai (uzņēmējdarbības formas, uzņēmējdarbības veidi, reģistrācija, komunikācija uzņēmuma ietvaros u.c.), kā arī veidotas iestrādnes jaunu un starptautisku ideju izstrādei kopā ar pārējiem projekta dalībniekiem.

2.Otrajā apmācību posmā (9.-15.jūnijā, Teračinā, Itālijā) "No idejas līdz produktam" jaunieši pašu spēkiem gūs pirmās iemaņas biznesa plānu izstrādē un uzņēmējdarbības uzsākšanā.

3.Trešajā apmācību posmā (11.-17.augustā, Vāsā, Somijā) "Mana pilsēta - iespēju potenciāls" jaunieši izstrādātos biznesa plānus prezentēs žūrijai.

Projekta rezultātā plānotais ieguvums:

1. pilnveidotas jauniešu kompetences jaunu uzņēmējdarbības ideju attīstībā, veicināts jauniešu radošums un uzņēmīgums;

2. uzlabota jaunatnes darba kvalitāte, gūstot labās prakses piemērus no pašvaldībām Teračinā un Vāsā;

3. pilnveidotas jauniešu komunikācijas spējas, trenētas svešvalodas prasmes un uzlabotas iemaņas darbam starptautiskā komandā;

4. veidotas izstrādnes jaunu, konkurētspējīgu un eksportspējīgu uzņēmumu radīšanai Jūrmalā.

 

Projekta starptautiskā komanda sniegs iespēju tā dalībniekiem papildināt savas zināšanas un pierādīt prasmes ne tikai vietējā līmenī, bet arī starptautiski, kas nereti ir svarīgi uzsākot uzņēmējdarbību vai attīstot jaunu ideju.

 

Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

Veicināt jauniešu radošumu, uzņēmīgumu un kompetences jaunu uzņēmējdarbības ideju attīstībā, kā arī uzlabot jaunatnes darba kvalitāti.

Periods:No: 01.02.2019
Līdz: 31.10.2019
Finansējuma apmērs:33 895.88 €
Finansējuma avots:

Attiecināmo izmaksu summa ir 33 895,88 EUR, kur Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras piešķirtais Eiropas Savienības budžeta finansējums ir 100%.

Kontaktpersona:Ieva Smildziņa
Kontaktpersonas tālruņa nr.:26399342
Kontaktpersonas e-pasts: ieva.smildzina@jurmala.lv