Nosaukums:Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam projekts "KARTE VISIEM” / “CARD4ALL"
Apraksts:

 

Projekta galvenās aktivitātes ir saistītas ar Jūrmalas iedzīvotāja kartes pakalpojumu klāsta  un funkcionalitātes paplašināšanu, lai to padarīt pēc iespējas interesantāku pilsētas iedzīvotājiem un veicinātu tās izmantošanu nākotnē.

Projekta ietvaros plānots izstrādāt priekšlikumus Jūrmalas iedzīvotāja kartes funkcionalitātes papildināšanai ar uzņēmēju un pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un izstrādāt rekomendācijas tehnoloģiskajiem risinājumiem, atbilstoši Jūrmalas pašvaldības esošai situācijai.

 

Projekts tiek īstenots partnerībā ar šādām organizācijām - Sučavas apgabala pašvaldība (Suceava Municipality), Rumānija, Jūrmalas pilsētas dome, Latvija

Statuss:tiek īstenots
Iesniedzējs:Hihonas pilsētas pašvaldība (Gijón City council), Spānija
Mērķis:

Veikt priekšizpēti iespējai paplašināt  Jūrmalas iedzīvotāja kartes funkcionalitāti, nodrošinot tās izmantošanu personām, kuras nesaņem pašvaldības sociālo atbalstu un/vai atvieglojumus, tādējādi sekmējot iedzīvotājiem nepieciešamu pakalpojumu ieviešanu Jūrmalas iedzīvotāju kartes pakalpojumu klāstā, lai iedzīvotāji saņemtu daudzveidīgus pakalpojumus tiem ērtā veidā un nodrošinātu izmantoto pakalpojumu uzskaiti to attīstības plānošanai.

Periods:No: 04.04.2018
Līdz: 04.12.2020
Finansējuma apmērs:85 693.48 €
Finansējuma avots:

Kopējās projekta attiecināmās izmakas - 85 693.48 EUR, kur:

1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 72 839.46 EUR;

2. valsts budžeta dotācija ir 0,5% jeb 426.44 EUR;

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 14,50% jeb 12 427,58 EUR.

Kontaktpersona:Tomass Beikulis
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67511489
Kontaktpersonas e-pasts: tomass.beikulis@jurmala.lv