Nosaukums:Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.2.apakšsadaļas "Viedā specializācija" projekts "Viedie piejūras reģioni: viedā specializācija un zilā izaugsme Baltijas jūras reģionā"
Apraksts:

  

Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.2.apakšsadaļa "Viedā specializācija"

 

Projekta galvenās aktivitātes - projekta aktivitātes tiks īstenotas trīs "zilās izaugsmes" tematiskajos virzienos - jūras tehnoloģijas un iekārtas; dzīves zinātnes un jūras dziednieciskie resursi medicīnā/ārstniecībā/kurortoloģijā/kosmetoloģijā; jūras resursi enerģētikai.

Galvenās plānotās darbības projektā kopumā:

1.Efektīvu vadības un sadarbības mehānismu identificēšana, izstrāde un pieredzes apmaiņa viedās specializācijas stratēģijas ieviešanai reģionālā līmenī.

2.Viedās specializācijas stratēģijas ieviešanas un novērtēšanas indikatoru izstrāde.

3.Izmēģinājuma inovatīvu pilotprojektu ieviešana zilās izaugsmes politikas instrumentu ieviešanai viedās specializācijas stratēģijas reģionālā līmenī.

4.Kopīgu sadarbības projektu izstrāde un partnerības veidošana turpmāku projektu ieviešanai.

Projekta ietvaros Jūrmalas pilsētas domei būs iespēja iekļauties sadarbības platformās un citos projektos, kas skar zilo izaugsmi Baltijas jūras reģionā, ko nodrošinās turpmākas sadarbības iniciatīvas, kas tiks izstrādātas šī projekta ietvaros.

Statuss:tiek īstenots
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta vadošo partneri Šlēsvigas-Holšteinas Ekonomikas ministriju un projekta partneriem - Rīgas plānošanas reģionu (Latvija), Skane reģionu (Zviedrija), Gotlandes reģionu (Zviedrija), Somijas Dienvidri
Mērķis:

Sekmēt reģionu ekonomisko izaugsmi, tai skaitā Jūrmalas pilsētas izaugsmi, izmantojot piekrastes un jūras resursus ("zilā izaugsme"), ko veicinātu uzlabota Baltijas jūras reģionu rīcībspēja, ieviešot zilās izaugsmes specializācijas stratēģijas.

Periods:No: 01.01.2016
Līdz: 31.12.2018
Finansējuma avots:

Jūrmalas pilsētas domes dalība projektā noteikta kā asociētajam partnerim, tādēļ projekta īstenošanai nav nepieciešams finansējums.

Kontaktpersona:Ieva Smildziņa
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67511485
Kontaktpersonas e-pasts: Ieva.Smildzina@jpd.gov.lv