Nosaukums:Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) „Stratēģiskās partnerības” projekts “Noķer nākotnes iespēju/ Fishing for the future”
Apraksts:

Trīs pilsētās - Jūrmalā, Hihonā un Teračinā, aktuāla prioritāte ir jauniešu nodarbinātība, it īpaši to jauniešu iesaiste darba tirgū, kas nemācās un nestrādā. Prrojekta ietvaros tiek plānotas aktivitātes, kas iecinās jauniešu iesaisti darba tirgū - tiks izstrādātas apmācību programmas un veiktas jauniešu apmācības, kur jaunieši starptautiskās grupās strādās pie jaunu uzņēmējdarbības ideju izstrādes pilsētu specializācijas jomās.

Projektu plānots īstenot partnerībā ar šādām organizācijām - Jūrmalas pilsētas dome (Latvija), Comitato Gemellaggi di Terracina (NVO, Itālija), Asociācija Mar Violeta (NVO, Spānija) un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs (Latvija) kā asociētais partneris

 
Statuss:noraidīts
Iesniedzējs:Associazione Terracina Per L'arte, Il Mare E La Tavola Onlus (NVO, Itālija)
Mērķis:

veicināt jauniešu izaugsmi, iniciatīvu un uzņēmējdarbības prasmes, lai veicinātu jauniešu integrāciju tūrisma un citu uzņēmējdarbības nozaru darba tirgū.

 

Periods:No: 01.11.2018
Līdz: 31.10.2018
Finansējuma apmērs:26 022.00 €
Finansējuma avots:

Kopējās  plānotās izmaksas 26 022,00 EUR, kur

Erasmus+ programmas finansējums ir 100%.