Nosaukums:Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekts “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT”
Apraksts:

http://jurmala.lv/resources/web/attistiba/projektu_logo/875x979/EU_flag_Latvian_vertical_RGB_1.jpghttps://www.jurmala.lv/resources/web/attistiba/projektu_logo/297x90/cb_logo_rgb.jpg  

 

Projekta galvenās aktivitātes – Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt līdzdalības koncepciju velosatiksmes infrastruktūras attīstības plānošanai un sadrumstalotas plānošanas mazināšanai, veicinot iedzīvotāju, pašvaldības amatpersonu un dažādu ekspertu iesaisti plānošanas procesā, kā arī popularizējot velosipēda kā transporta līdzekļa izmantošanu pilsētās.

Lai rastu efektīvākos risinājumus velosatiksmes infrastruktūras attīstībai, projekta ietvaros Jūrmalas pilsētā, iesaistot pašvaldības iedzīvotājus, amatpersonas un dažādu nozaru ekspertus, tiks pilnveidots tematiskais plānojums “Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija”, kā arī izstrādāta bērnu drošas velobraukšanas mācību laukuma vizualizācija.

Projekta ietvaros, izmantojot Pasaules Veselības organizācijas izstrādāto HEAT rīku, tiks aprēķināts arī Jūrmalas pilsētas ekonomiskais ieguvums no velobraukšanas ietekmes uz cilvēka veselību, kas saistīts, piemēram, ar mirstības samazināšanos fiziskās aktivitātes dēļ, arī  gaisa piesārņojuma samazināšanos. Tas ļaus novērtēt pašreizējo situāciju un Jūrmalas pilsētas pašvaldības veiktos ieguldījumus velosatiksmes attīstībai, kā arī veicinās uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanu nākotnē, piemēram, plānojot un izbūvējot velosatiksmes infrastruktūru.

Projekta rezultātā plānotais ieguvums: uzlabota pilsētvides plānošanas procesu kvalitāte, veicinot ilgtspējīgu attīstību, kā arī sekmētas veselību veicinošas aktivitātes pašvaldībās Centrālās Baltijas jūras reģionā, tajā skaitā arī Jūrmalas pilsētā.

Statuss:tiek īstenots
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta vadošo partneri - Baltijas reģiona veselīgo pilsētu asociāciju (Somija).
Mērķis:

Uzlabot pilsētvides plānošanas procesu kvalitāti pašvaldībās, veicinot to ilgtspējīgu attīstību, kā arī sekmēt veselību veicinošas aktivitātes pašvaldībās Centrālās Baltijas jūras reģionā.

Periods:No: 01.10.2017
Līdz: 31.03.2021
Finansējuma apmērs:21 500.00 €
Finansējuma avots:

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 18 275,00 EUR, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 10% jeb 2 150,00 EUR, valsts līdzfinansējums ir 5% jeb 1 075,00 EUR

Kontaktpersona:Laura Anteina
Kontaktpersonas tālruņa nr.:29833269
Kontaktpersonas e-pasts: Laura.Anteina@jurmala.lv