Projekti - Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA 2) “Stratēģiskās partnerības” projekts "Veselības veicināšana un atkarību izraisošo vielu ietekmes mazināšana jauniešu vidū – labā prakse/ HepYou!"
Nosaukums:Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA 2) “Stratēģiskās partnerības” projekts "Veselības veicināšana un atkarību izraisošo vielu ietekmes mazināšana jauniešu vidū – labā prakse/ HepYou!"
Apraksts:

Attēlu rezultāti vaicājumam “erasmus+”  

Projekta galvenās aktivitātes - Lai projekta partneri apmainītos pieredzēm, plānotas trīs starptautiskās tikšanās, kurās tiks analizētas, uzlabotas un pārbaudītas atkarību izraisošo vielu lietošanas ierobežošanas metodes.

Projekta ietvaros tiks organizētas arī atkarību izraisošo vielu lietošanas ierobežošanas aktivitātes vietējā līmenī. Projekta vietējās aktivitātēs tiks iesaistīti jaunieši vecumā no 16 līdz 19 gadiem, lai sniegtu pozitīvu piemēru un uzrunātu skolēnus vecumā no 10 līdz 15 gadiem. Jaunieši vecumā no 16 līdz 19 gadiem, izmantojot atraktīvas metodes, dalīsies ar savām zināšanām un pieredzi par veselīgu dzīvesveidu, kā arī skaidros to, kādēļ atkarību izraisošās vielas ir kaitīgas veselībai.

 

Projekta rezultātā plānotais ieguvums:

  • dažādotas metodes un pārņemta labā prakse atkarību izraisošo vielu lietošanas ierobežošanai jauniešu vidū;

  • pilnveidota jaunatnes darba kvalitāte un sekmēts veselīgs dzīvesveids jauniešu vidū;

sekmēta jauniešu iesaiste sabiedrības veselības veicināšanā un atkarību izraisošo vielu lietošanas ierobežošanā.

Statuss:noraidīts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta vadošo partneri - Tartu pilsētas domi (Igaunija).
Mērķis:

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 59 500,00 EUR; Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 15% jeb 10 500,00 EUR.

Periods:No: 01.06.2017
Līdz: 31.05.2019
Finansējuma apmērs:45 140.00 €
Finansējuma avots:

100% ir Eiropas Savienības budžeta finansējums.

Kontaktpersona:Ieva Smildziņa
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67511484
Kontaktpersonas e-pasts: Ieva.Smildzina@jurmala.lv
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE