Nosaukums:Eiropas Savienības programmas “Eiropa Pilsoņiem” 2014.-2020.gada projekts “Sadraudzības veicināšana starp Jūrmalas un Terračīnas pilsētām”
Apraksts:

 

 

Projekta aktivitātes:

Projektā paredzēts īstenot divus pieredzes apmaiņas braucienus – Jūrmalas pilsētai uzņemot Terračīnas pilsētas pārstāvjus un Teračīnas pilsētai uzņemot Jūrmalas pilsētas pārstāvjus, tai skaitā Jūrmalas pilsētas sociālos partnerus.

Pieredzes apmaiņas braucienu mērķis ir stiprināt savstarpējās zināšanas un sapratni starp Jūrmalas un Terračīnas iedzīvotājiem un viņu kultūrām, kā arī veicināt zināšanu pārnesi jaunu kultūras tūrisma produktu izveidei.

Projekta rezultātā plānotais ieguvums:

Īstenoti divi pieredzes apmaiņas braucieni, kuros piedalās 25 starptautiskie projekta dalībnieki, gūstot jaunas zināšanas, iemaņas un prasmes jaunu kultūras tūrisma produktu izveidei Jūrmalas un Terračīnas pilsētās.

Statuss:noraidīts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

Stiprināt sadraudzību, savstarpējās zināšanas un sapratni starp Jūrmalas un Terračīnas iedzīvotājiem un viņu kultūrām, kā arī veicināt jaunu kultūras tūrisma produktu attīstību.

Periods:No: 22.05.2017
Līdz: 11.06.2017
Finansējuma apmērs:9 000.00 €
Finansējuma avots:

Attiecināmās izmaksas 5 000,00 EUR 100% tiek finansētas no Eiropas Savienības programmas “Eiropa Pilsoņiem” finanšu līdzekļiem.

 

Neattiecināmās izmaksas ir 4 000,00 EUR, tai skaitā Jūrmalas pilsētas domes budžeta daļa 2 000,00 EUR; Jūrmalas pilsētas sociālo partneru budžeta daļa 2 000,00 EUR.

Kontaktpersona:Baiba Birzniece
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67511483
Kontaktpersonas e-pasts: Baiba.Birzniece@jurmala.lv