Nosaukums:ERAF projekts "Jūrmalas pilsētas dalība izstādē IMEX Frankfurt 2015"
Apraksts:

  

 

 

 

Programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas" 2.3.1.1.1.apakšaktivitāte "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings".

 

Projekta Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/15/78/087.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

Projekta galvenā aktivitāte: Jūrmalas pilsētas domes dalība starptautiskā tūrisma izstādē "IMEX Frankfurt 2015", Frankfurtē, Vācijā 19.05.2015.-21.05.2015., „Live Riga" stendā.

 

Statuss:pabeigts
Mērķis:

veicināt darījumu tūrisma attīstību Jūrmalā un tūristu skaita pieaugumu Jūrmalā, paredzot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta finansējumu īstenotajām aktivitātēm. 

 

Periods:No: 20.03.2015
Līdz: 20.06.2015
Finansējuma apmērs:2 763.78 €
Finansējuma avots:

1.attiecināmās izmaksas 2 753,78EUR, t.sk.

1.1.Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 1 927,64 EUR (70%);

1.2.Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 826,14 EUR (30%).

2.neattiecināmās izmaksas ir 10,00 EUR, tiek segtas no Jūrmalas pilsētas domes finanšu līdzekļiem. 

Kontaktpersona:Gunta Ušpele
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67147906
Kontaktpersonas e-pasts: GuntaU@jpd.gov.lv