Projekti - Valsts programmas aktīvās nodarbinātības pasākums "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi"
Nosaukums:Valsts programmas aktīvās nodarbinātības pasākums "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi"
Apraksts:

 

    

Valsts budžeta finansēta programma, kas tiek īstenota atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumiem Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem".     

Projekts ir īstenots sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Jūrmalas filiāli un projekta ietvaros Jūrmalas pilsētas pašvaldība nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūras norīkoto bezdarbnieku nodarbināšana algotos pagaidu sabiedriskajos darbos, kas rada sociālu labumu sabiedrībai.

 

 Papildu informācija par projektu pieejama šeit.

 

 

Vairāk informācijas - http://www.nva.gov.lv/  vai Nodarbinātības Valsts aģentūras filiālēs.

Statuss:pabeigts
Mērķis:

veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā un dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas.

Periods:No: 04.03.2015
Līdz: 31.12.2015
Finansējuma apmērs:48 669.43 €
Finansējuma avots:

1.attiecināmo izmaksu summa 27 093,02 EUR, kas 100% tiek finansēta no valsts nodarbinātības programmas speciālā budžeta līdzekļiem;

2.neattiecināmo izmaksu summa 21 576,41 EUR, kas 100% apmērā tiek finansēta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Kontaktpersona:Einārs Bučs
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67093985
Kontaktpersonas e-pasts: einars.bucs@jpd.gov.lv
Īstenotājs:Projekts ir īstenots sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Jūrmalas filiāli un projekta ietvaros Jūrmalas pilsētas pašvaldība nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūras norīkoto bezdarbnieku nodarbināšana algotos pagaidu sabiedr
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE