Nosaukums:NFI projekts "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana"
Apraksts:

    

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programma „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm".

Projekta galvenās aktivitātes:

1. sistēmas modeļa izveide vietējo pašvaldību veiktspējas analīzei, iekļaujot Polijas un Norvēģijas pieredzi;

2. četru vietējo pašvaldību sadarbības un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas tīklu izveide;

3. vietējo pašvaldību deputātu un darbinieku apmācības;

4. datu bāzes izveide vietējo pašvaldību veiktspējas analizēšanai, novērtēšanai un uzlabošanai;

5. vietējo pašvaldību tīkla stiprināšana, t.sk. trīs pieredzes un zināšanu apmaiņu starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm pasākumu organizēšana un trīs stratēģisko partnerattiecību starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm izveide.

 

 Papildu informācija par projektu pieejama šeit.

Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Latvijas Pašvaldību savienība. Projekta partneri - Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija un Valsts reģionālās attīstības aģentūra, kā arī 63 Latvijas pašvaldības, t.sk. Jūrmalas pilsētas dome.
Mērķis:

mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī. Jūrmalas pilsētas domes līdzdalības mērķis ir veicināt pašvaldības pakalpojumu uzlabošanu izglītības un kultūras tīkla (T4) apakštīkla darba tēmas ietvaros.

Periods:No: 30.11.2014
Līdz: 30.04.2016
Finansējuma apmērs:3 883.04 €
Finansējuma avots:

Jūrmalas pilsētas domes, kā projekta sadarbības partnera kopējās izmaksas 3883,04 EUR apmērā, kas 100% apmērā tiek finansētas no Norvēģijas finanšu instrumenta finanšu līdzekļiem.

Kontaktpersona:Vairis Ļaudams
Kontaktpersonas tālruņa nr.: 67511494
Kontaktpersonas e-pasts: vairis.laudams@jurmala.lv