Projekti - "Life" programmas 2014.-2017.gadam prioritātes "Pielāgošanās klimata pārmaiņām" projekts „Zaļo klimata pielāgošanās pasākumu integrācija teritoriju plānošanā un plūdu pārvaldībā un novēršanā"
Nosaukums:"Life" programmas 2014.-2017.gadam prioritātes "Pielāgošanās klimata pārmaiņām" projekts „Zaļo klimata pielāgošanās pasākumu integrācija teritoriju plānošanā un plūdu pārvaldībā un novēršanā"
Apraksts:

 

 

"Life" programma 2014.-2017.gadam prioritāte "Pielāgošanās klimata pārmaiņām" .

 

Projekta galvenās aktivitātes:

1.Gruntsūdens līmeņa novērojumi un kartēšana Rīgas plānošanas reģiona teritorijās ar augstu gruntsūdens uzplūdes risku;

2.Gruntsūdeņu matemātiskā modeļa izstrāde;

3.Rekomendāciju applūstošo teritoriju pārvaldībai izstrāde/ applūstošo teritoriju pārvaldības plāna izstrāde;

4.Ieteikumu/ vadlīniju gruntsūdens līmeņa dabiskiem pārvaldības pasākumiem t.sk. zaļās infrastruktūras izveidei izstrāde;

5.Zaļās infrastruktūras pasākumu realizēšana projekta pilotteritorijās;

6.Projekta ietekmes monitoringa veikšana;

7.Sabiedrības informēšanas un publicitātes pasākumi;

8.Pieredzes apmaiņa.

 

Statuss:noraidīts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta vadošo partneri Rīgas plānošanas reģionu un projekta partneriem - Latvijas Lauksaimniecības universitāti, biedrību "Baltijas krasti", Tukuma novada pašvaldību, Salaspils novada domi.
Mērķis:

veikt izpēti gruntsūdens līmeņa ietekmju novēršanai un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai Jūrmalas pašvaldības teritorijā, veicot gruntsūdens līmeņa novērojumus, kartēšanu, gruntsūdens matemātiskā modeļa izstrādi, rekomendāciju un vadlīniju izstrādi gruntsūdens līmeņa dabiskiem pārvaldības pasākumiem.

Periods:No: 01.07.2016
Līdz: 30.06.2020
Kontaktpersona:Ieva Smildziņa
Kontaktpersonas tālruņa nr.:26399342
Kontaktpersonas e-pasts: ieva.smildzina@jurmala.lv
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE