Projekti - Valsts programmas projekts "Ar mērķi nākotnē"
Nosaukums:Valsts programmas projekts "Ar mērķi nākotnē"
Apraksts:

Jaunatnes politikas valsts programma 2015.gadam.

Projekta galvenās aktivitātes - Projekta laikā tiks veidots aktivitāšu kopums, kas pilnveidos un attīstīs jauniešu līderības prasmes, kā arī veicinās jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs un procesos. "Kafija ar politiķiem" popularizēs politisko līdzdalību, kur neformālā gaisotnē jauniešiem tiks dota iespēja diskutēt par sev interesējošām tēmām un uzdot jautājumus pašvaldības deputātiem. "Saldējums ar personību" sniegs iespēju jauniešiem tikties ar sabiedrībā pazīstamām personībām, uzklausot viņu iedvesmas stāstus par izaugsmi. "Līderības skolā" trīs dienu laikā jaunieši apgūs līderības prasmes, mācīsies plānot savu laikuun apgūs prasmes, kas noderēs tālākā dzīves ceļā.

Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

Projekta vispārīgais mērķis - veidot jauniešiem neformālās mācīšanās aktivitātes, popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu

Projekta tiešais mērķis - pilnveidot jauniešu zināšanas un prasmes, veicināt uzņēmību un iesaistīšanos sabiedrības aktivitātēs, nodrošinot Jūrmalas pilsētas jauniešiem saturīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes.

Periods:No: 01.04.2015
Līdz: 30.09.2015
Finansējuma apmērs:3 979.01 €
Finansējuma avots:

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums ir 100% - 3 979,01 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti septiņdesmit deviņi euro un 01 centi).

Kontaktpersona:Ieva Smildziņa
Kontaktpersonas tālruņa nr.:26399342
Kontaktpersonas e-pasts: ieva.smildzina@jurmala.lv
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE