Projekti - Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana
Nosaukums:Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana
Apraksts:

 

Programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība" 2007-2013 gadam, apakšaktivitāte1.4.1.2.4. „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos".

 

Projektā galvenās plānotās aktivitātes:

  • Telpu pielāgošana un aprīkošana grupu dzīvokļa pakalpojuma sniegšanai.
  • Darbinieku atlase un sagatavošana pakalpojuma sniegšanai.
  • Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās dokumentācijas izstrāde un ieviešana.
  • Personu, kurām tiks sniegts grupu dzīvokļa pakalpojums, sagatavošana pakalpojuma saņemšanai.
  • Grupu dzīvokļa pakalpojuma sniegšana.
  • Speciālistu darba spēju uzturēšanas un atjaunošanas pasākumi. 
Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Pašvaldības aģentūra "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs"
Mērķis:

Attīstīt Jūrmalas pašvaldībā inovatīvu sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu - grupu dzīvokļa pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem, tādā veidā nodrošinot personām ar funkcionāliem traucējumiem iespēju integrēties sabiedrībā un iesaistīties darba tirgū.

Periods:No: 01.12.2012
Līdz: 30.11.2014
Finansējuma apmērs:136 304.73 €
Finansējuma avots:

Kopējais projekta finansējums - 136 304,73  EUR ( 95 795,51 LVL), tajā skaitā
Projekta attiecināmās izmaksas - 134 922,73 EUR (94 873,43 LVL), no kurām
ESF finansējums - 134 922,73 EUR (94 873,43 LVL) (100% no attiecināmajām izmaksām )
Projekta neattiecināmās izmaksas - 1 312,00 EUR (922.08 LVL)

Kontaktpersona:Anita Zeltiņa
Kontaktpersonas tālruņa nr.:29253457; 27742297
Kontaktpersonas e-pasts: saulstari.org@inbox.lv anita.zeltina@inbox.lv
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE