Nosaukums:Demokrātijas projekts „Solis ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā"
Apraksts:

 

Projekta galvenās aktivitātes:

  1. Iepazīšanās seminārs (27.10. - 1.11.), kur Jūrmalā tiek uzņemti jaunieši no Zviedrijas;
  2. Attīstības seminārs (27.11. - 1.12.), kur Jūrmalas jaunieši dodas uz Zviedriju, lai  strādātu pie savām biznesa idejām;
  3. Seminārā radušos jauniešu ideju ieviešanas no 2013. gada decembra līdz 2014. gada maijam;
  4. Noslēguma seminārs 2014. gada jūlija uz  prāmja Rīga - Stokholma.
Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs
Mērķis:

Projekta vispārīgais mērķis- veicināt jauniešu aktīvu pilsonisko apziņu un jo īpaši Eiropas pilsonību, attīstīt vienotību un sekmēt iecietību jauniešu vidū, īpaši, lai veicinātu sociālo saliedētību ES, veicināt Eiropas līmeņa sadarbību jaunatnes jomā.

 

Projekta tiešie mērķi- jauniešu uzņēmējdarbības spēju un prasmju attīstīšana, iespēja iegūt informāciju un jaunas zināšanas par to, izstrādāt un ieviest savu biznesa vai iniciatīvas projekta ideju, kā arī sadarboties ar Zviedrijas jauniešiem un iepazīt viņu pieredzi un kultūru.

Periods:No: 15.05.2013
Līdz: 16.09.2014
Finansējuma apmērs:51 817.96 €
Finansējuma avots:

Projekta kopējais finansējums - 51817.96 EUR (75% Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, 13% Jūrmalas pilsētas dome, 12% Zviedru puses finasējums).

Kontaktpersona:Evija Majore
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67767186
Kontaktpersonas e-pasts: Evija.Majore@edu.jurmala.lv