Projekti - Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā / RIVERWAYS
Nosaukums:Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā / RIVERWAYS
Apraksts:

Igaunijas-Latvijas Programma 2007.-2013.gadam. Pārrobežu sadarbības programma.

Projekta partneri - 9 partneri no Igaunijas un 30 partneri no Latvijas. Valgas apriņķa attīstības aģentūra (Igaunija), ienvidigaunijas Tūrisma fonds (Igaunija), Laanes apriņķa attīstības fonds Igaunija), Viljandi apriņķa vietējo pašvaldību asociācija (Igaunija), Polva priņķa attīstības centrs (Igaunija), Emajogi upju zemes fonds (Igaunija), oltsamaa pilsētas valdība (Igaunija), Haapsalu pilsētas valdība (Igaunija), Voru apriņķa attīstības aģentūra (Igaunija). Vidzemes plānošanas reģions (Latvija), Apes pašvaldība (Latvija), Burtnieku pašvaldība (Latvija), Mazsalacas pašvaldība (Latvija), Strenču pašvaldība (Latvija), Valkas pašvaldība (Latvija), Rīgas plānošanas reģions (Latvija), Alojas pašvaldība (Latvija), Carnikavas pašvaldība (Latvija), Ikšķiles pašvaldība (Latvija), Inčukalna pašvaldība (Latvija), Jūrmalas pilsētas dome (Latvija), Ķekavas pašvaldība (Latvija), Ogres pašvaldība (Latvija), Ropažu pašvaldība (Latvija), Salacgrīvas pašvaldība (Latvija), Salaspils pašvaldība (Latvija), Siguldas pašvaldība (Latvija), Grobiņas pašvaldība (Latvija), Kuldīgas pašvaldība (Latvija), Liepājas pilsētas dome (Latvija), Nīcas pašvaldība (Latvija), Pāvilostas pašvaldība (Latvija), Priekules pašvaldība (Latvija), Rojas pašvaldība (Latvija), Saldus pašvaldība (Latvija), Skrundas pašvaldība (Latvija), Ventspils pašvaldība (Latvija), Aizputes pašvaldība (Latvija).

Galvenās projektā plānotās aktivitātes - upju krastos labiekārtot atpūtas vietas un piestātnes, attīstīt atpūtas vietu tīklu, izvietot informācijas stendus un norādes par atpūtas vietu atrašanās vietām Latvijā un Igaunijā un citi publicitātes pasākumi, upju posmu tīrīšana - nodrošinot brīvu pārvietošanos pa konkrēto upes posmu.

Paredzamie rezultāti Jūrmalas pilsētai:

  1. uzlabot atpūtas vietas, kas atrodas Lielupes krastā Ezeru ielas galā, infrastruktūru (izvietojot labiekārtojumu: masīvkoka galdus ar soliem un jumtiņiem, koka solus pie peldvietas, velosipēda pieslēgšanas vietas, ugunskura vietas, malkas nojumes, nojumi sabiedriskajai tualetei un atkritumu konteineram, laipu, informācijas stendus un informācijas zīmes).
  2. Publicitāte par atpūtas vietu vietēja un pārrobežu mērogā.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

Statuss:tiek īstenots
Iesniedzējs:Kurzemes plānošanas reģions (projekta vadošais partneris)
Mērķis:

Projekta mērķis ir veicināt vietējas un pārrobežu nozīmes sadarbību, attīstot upju tūrismu (ūdens ceļu) Latvijā un Igaunijā, veidojot labiekārtotas atpūtas vietas upju krastos, kā arī veicinot informācijas izplatīšanu.

Periods:No: 15.01.2013
Līdz: 16.06.2015
Finansējuma apmērs:2 168 674.70 €
Finansējuma avots:
Kopējais projekta finansējums - 2 168 674,70 EUR  (1 524 153,25 LVL) 
Jūrmalas pilsētas domes kā partnera kopējais projekta finansējums 100% - 25 748.00 EUR (18 096.64 LVL),
tajā skaitā:

Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums 83% - 16 766.00 EUR (11 783.21 LVL)
Jūrmalas pilsētas domes budžeta līdzfinansējums 17% - 2 424.00 EUR (1 704.00 LVL)
Neattiecināmās izmaksas ko sedz Jūrmalas pilsētas dome - 5 548,00 EUR (3899.00 LVL)

Kontaktpersona:Jānis Artemjevs
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67093869
Kontaktpersonas e-pasts: janis.artemjevs@jpd.gov.lv
Faili: Informācija par projekta gaitu (2013.gada oktobris) Informācija par projekta gaitu (2013.gada augusts) Informācija par projekta gaitu (2013.gada maijs) Informācijjar projekta gaitu (2013.gada marts)
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE