Projekti - Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Nosaukums:Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā
Apraksts:

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā".

Projektā galvenās plānotās aktivitātes:

Projekta ietvaros plānota esošo nātrija (Na) gaismekļu ar nominālo jaudu 169,5 W nomaiņa uz gaismu izstarojošu diožu (LED) tipa gaismekļiem.

1.Gaismekļu ar nominālo jaudu 60 W (gaismas avota un balasta summa) iegāde - 460 gabali;

2.Gaismekļu ar nominālo jaudu 80 W (gaismas avota un balasta summa) iegāde - 51 gabali;

3.Esošo gaismekļu demontāža - 511 gabali;

4. Jauno gaismekļu montāža - 511 gabali;

Statuss:noraidīts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

Projekta mērķis - oglekļa dioksīda emisiju samazināšana veicot gaismekļu nomaiņu Jūrmalas pilsētas ielās:

1.Asaru prospekts

2.Dubultu prospekts

3.Z.Merieovica prospekts

4.Mellužu prospekts

5.Strēlnieku prospekts

6.Ventspils šoseja

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE