Projekti - Mellužu estrādes rekosntrukcija
Nosaukums:Mellužu estrādes rekosntrukcija
Apraksts:

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" neliela apjoma grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana"ietvaros.

Projekta galvenās aktivitātes

1. Mellužu estrādes restaurācija un rekonstrukcija.
2. Mellužu estrādes pieguļošās teritorijas labiekārtošana - atjaunojot vēsturiskos labiekārtojuma elementus.

3. Pieredzes apmaiņa sadarbībā ar projekta partneriem Norvēģijā - restauratora kvalifikācijas celšana.

4. Preses konferences organizēšana pirms restaurācijas darbu uzsākšanas.

5. Restaurētās Mellužu estrādes atklāšanas pasākums.

Statuss:iesniegts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

Mellužu brīvdabas estrādes restaurācija un rekonstrukcija, saglabājot tās pamatfunkcijas, sekmējot tās darbības formu daudzpusīgāku attīstību, veicinot jaunu kultūras pakalpojumu un produktu ieviešanu un rosinot apkārtējās teritorijas ekonomisko un sociālo pilnveidošanos.

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE