Nosaukums:Sport City Net
Apraksts:

  

Eiropas Komisijas aktivitāte „Sagatavošanas aktivitātes sporta jomā".

Galvenās aktivitātes:

  1. Identificēt efektīvus paņēmienus un veiksmīgu piemēru teritorijas, lai aktivizētu iedzīvotājus - Pilot-pilsētu programma. 
  2. Apkopot  labās prakses piemērus, lai attīstītu un atbalstītu kustību „Sports visiem" pašvaldību līmenī.
  3. Izveidot rīku, lai attīstītu „Sports visiem" pašvaldību līmenī.
  4. Izveidot tīklu starp Eiropas aktīvā dzīvesveida pilsētām;
  5. Izveidot sertifikātu un apbalvojumu sistēmu, kas sekmētu inovatīvu pieeju un kustības „Sports visiem" attīstību.
Statuss:tiek īstenots
Iesniedzējs:Starptautiskā asociācija Sports visiem (TAFISA). Projekta partneris ir „Latvijas Tautas sporta asociācija", kura projektu īsteno sadarbībā ar vietējo pašvaldību (Jūrmalas pilsētas dome).
Mērķis:
  1. Palielināt Eiropas pilsētu iedzīvotāju izpratni par fiziskiem, personīgiem un sociāliem ieguvumiem, kurus sniedz aktīvs dzīvesveids.
  2. Izzināt un dalīties ar zināšanām un labās prakses piemēriem ar vietējām pašvaldībām un organizācijām.
  3. Izveidot Eiropas aktīvā dzīvesveida pilsētu tīklu, lai stiprinātu attiecības starp Eiropas tautām un Eiropas kustību „Sports visiem" (Sport for All Movement);
  4. Nodrošināt Eiropas pilsētas ar sertifikātu un apbalvojumu sistēmu, kas tiktu piešķirta Eiropas pilsētām un organizācijām, kas sekmē inovatīvu pieeju un kustības „Sports visiem" attīstību.
Periods:No: 17.01.2013
Līdz: 31.05.2014
Finansējuma apmērs:3 500.00 €
Finansējuma avots:

Daļa projektu aktivitāšu tiek finansēta pa tiešo ar projekta galvenā partnera starpniecību. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums projektam ir 3 500,00 LVL.

Kontaktpersona:Jekaterina Milberga
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67093932
Kontaktpersonas e-pasts: jekaterina.milberga@jpd.gov.lv