Projekti - Your first EURES job
Nosaukums:Your first EURES job
Apraksts:

 

Eiropas Komisijas projektu pieteikumu konkurss  VP/2013/014

Projekta galvenā aktivitāte - projekta mērķa grupas bērnu un jauniešu, jo sevišķi bērnu un jauniešu ar īpašām.

Statuss:iesniegts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

Veicināt Jūrmalas jauno cilvēku nodarbinātības iespējas Eiropa Savienības darba tirgos, veidojot individualizētas pieejas atbalsta sistēmu (IPAS), kas vērsta uz katra darba ņēmēja īpašajām vajadzībām, sevišķu uzmanību pievēršot jauniešiem no sociālām riska grupām.

Kontaktpersona:Ieva Strazdiņa
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67511845
Kontaktpersonas e-pasts: ieva.strazdina@jpd.gov.lv
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE