Nosaukums:Eiropas brīvprātīgais Jūrmalas BJIC
Apraksts:

 

Projekta galvenās aktivitātes - Spānijas brīvprātīgā jaunieša aktivitātes Jūrmalas BJIC - palīdzot esošo pasākumu norisē, iniciējot savas aktivitātes.

Statuss:iesniegts
Iesniedzējs:Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs
Mērķis:

Projekta vispārīgais mērķis - veicināt jauniešu aktīvu pilsonisko apziņu un jo īpaši Eiropas pilsonību, attīstīt vienotību un sekmēt iecietību jauniešu vidū, īpaši, lai veicinātu sociālo saliedētību ES, veicināt Eiropas līmeņa sadarbību jaunatnes jomā.

Projekta tiešie mērķi - uzņemt vienu Eiropas brīvprātīgā darba dalībnieku no Spānijas Jūrmalas BJIC, kas dotuiespēju Jūrmalas bērniem un jauniešiem iepazīt Spānijas kultūru, iegūt jaunas prasmes darbojoties kopā ar brīvprātīgo, kā arī dotu iespēju brīvprātīgajam iepazīt Jūrmalu un Latviju.

Periods:No: 02.02.2014
Līdz: 31.01.2015
Finansējuma apmērs:7 920.00 €
Finansējuma avots:

Projekta kopējais finansējums - 7920 EUR (100% Jaunatnes starptautisko programmu finansējums)

Kontaktpersona:Alma Brinkmane
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67767186
Kontaktpersonas e-pasts: bjic@edu.jurmala.lv