Nosaukums:Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās
Apraksts:

    

Programma 2007. - 2013. gadam "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts".

Projekta mērķgrupa -  bezdarbnieki, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu un Nodarbinātības valsts aģentūrā bezdarbnieka statusā ir reģistrēti vismaz 6 mēnešus vai bezdarbnieka statusā reģistrēti mazāk par 6 mēnešiem, bet vismaz 12 mēnešus nav strādājuši.

 

Statuss:tiek īstenots
Iesniedzējs:Nodarbinātības Valsts aģentūra
Mērķis:

mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušana sabiedrībā, konkurētspējas veicināšana un iekārtošana pastāvīgā darbā.

 

Periods:No: 26.01.2012
Līdz: 31.12.2014
Finansējuma apmērs:557 517.94 €
Finansējuma avots:

Attiecināmās izmaksas - 426 911,11, kas 100% apmērā tiek segtas no ESF
Neattiecināmās izmaksas - 130 606,83 EUR, kas pilnībā tiek segtas no Jūrmalas pilsētas domes budžeta

Kontaktpersona:Einārs Bučs
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67093985
Kontaktpersonas e-pasts: einars.bucs@jpd.gov.lv