Projekti - Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā
Nosaukums:Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā
Apraksts:

   

Programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" 2007.-2013. gadam, apakšaktivitāte 1.5.2.2.3. „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

 

Galvenās projektā plānotās aktivitātes-

  • pašvaldības darbinieku apmācības;
  • metodiskā materiāla izstrāde par būvniecības projektu izstrādi, ieviešanu un kontroli;
  • pētījuma veikšana par uzņēmējdarbības vidi Jūrmalā;
  • potenciālo PPP (publiskās privātās partnerības) projektu vizualizāciju izstrāde.
Statuss:tiek īstenots
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

 

veicināt Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu aktīvāku un kvalitatīvāku īstenošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

Periods:No: 01.06.2012
Līdz: 31.03.2013
Finansējuma avots:

Kopējais projekta finansējums 18 497,48 LVL (100% ESF finansējums)

Kontaktpersona:Ieva Kaire
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67093977
Kontaktpersonas e-pasts: ieva.kaire@jpd.gov.lv
Faili: Metodiskais materiāls par būvniecības projektiem ES finansēto projektu ietvaros Digitālās vizualizācijas Digitālās vizualizācijas Pētījums par uzņēmējdarbības vidi Jūrmalas pilsētā Uzņēmēju karte
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE