Nosaukums:Grupu dzīvokļu izveide Jūrmalā
Apraksts:

 

Programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība" 2007-2013 gadam, apakšaktivitāte1.4.1.2.4. „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos"

 

Projektā galvenās plānotās aktivitātes:

  • Telpu pielāgošana un aprīkošana grupu dzīvokļa pakalpojuma sniegšanai.
  • Darbinieku atlase un sagatavošana pakalpojuma sniegšanai.
  • Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās dokumentācijas izstrāde un ieviešana.
  • Personu, kurām tiks sniegts grupu dzīvokļa pakalpojums, sagatavošana pakalpojuma saņemšanai.
  • Grupu dzīvokļa pakalpojuma sniegšana.
  • Speciālistu darba spēju uzturēšanas un atjaunošanas pasākumi. 
Statuss:tiek īstenots
Iesniedzējs:Pašvaldības aģentūra "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs"
Mērķis:

Attīstīt Jūrmalas pašvaldībā inovatīvu sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu - grupu dzīvokļa pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem, tādā veidā nodrošinot personām ar funkcionāliem traucējumiem iespēju integrēties sabiedrībā un iesaistīties darba tirgū.

Periods:No: 01.12.2012
Līdz: 30.11.2014
Finansējuma apmērs:136 304.73 €
Finansējuma avots:

Kopējais projekta finansējums - 136 304,73  EUR ( 95 795,51 LVL), tajā skaitā
Projekta attiecināmās izmaksas - 134 922,73 EUR (94 873,43 LVL), no kurām
ESF finansējums - 134 922,73 EUR (94 873,43 LVL) (100% no attiecināmajām izmaksām )
Projekta neattiecināmās izmaksas - 1 312,00 EUR (922.08 LVL)

Kontaktpersona:Anita Zeltiņa
Kontaktpersonas tālruņa nr.:29253457; 27742297
Kontaktpersonas e-pasts: saulstari.org@inbox.lv anita.zeltina@inbox.lv
Faili: Informācija par projekta gaitu (2014.gada augusts) Informācija par projekta gaitu (2014.gada maijs) Informācija par projekta gaitu (2014.gada februāris) Informācija par projekta gaitu (2013.gada decembris) Informācija par projekta gaitu (2013.gada augusts) Informācija par projekta gaitu (2013.gada maijs)