Nosaukums:Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014
Apraksts:

 

ABLV Charitable Foundation atbalsta programma    „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012 - 2014".

Projekta galvenās aktivitātes Vasaras nometnes Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrā

Statuss:tiek īstenots
Iesniedzējs:Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs
Mērķis:

Projekta vispārīgais mērķis- veicināt trūcīgo bērnu un bērnu ar īpašām vajadzībām 7-16 gadu vecumā attīstību un veiksmīgu integrāciju sabiedrībā, sniedzot atbalstu rehabilitējošu, attīstošu un izglītojošu vasaras nometņu apmeklēšanai.

Projekta tiešie mērķi - nodrošināt 50 bērniem, kuru ģimenes dzīvo zem iztikas minimuma, iespēju piedalīties vasaras nometnēs; nodrošināt bērniem lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un radošo un praktisko spēju attīstīšanu.

Periods:No: 15.05.2012
Līdz: 30.09.2014
Finansējuma apmērs:3 250.00 €
Finansējuma avots:

Projekta kopējais finansējums 2012.gadā - 3250 LVL (77% ABLV Charitable Foundation), 23% Jūrmalas pilsētas dome)

Kontaktpersona:Evija Majore
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67767186
Kontaktpersonas e-pasts: bjic@edu.jurmal.lv